DFHouten zal contactgegevens van personen (naam, adres, telefoonnummer en mailadres(sen) bewaren die contact hebben gezocht met DFHouten, denk aan een opgave voor een evenement, informatie gevraagd van DFHouten of een aanvraag hebben gedaan voor een gift van DFHouten. DFHouten kan deze persoonsgegevens gebruiken om contacten te leggen tussen en met personen ten behoeve van haar statutaire doel. Persoonsgegevens zal DFHouten nooit delen met derden zonder toestemming van de betrokkene(n). Ook zal DFHouten de persoonsgegevens op verzoek van de betrokken personen direct verwijderen. Uitzondering daarop zijn de gegevens van personen die een gift van DFHouten hebben ontvangen, welke DFHouten minimaal 7 jaar bewaard voor haar eigen (wettelijke) financiële verantwoording .

🤲🔥❤️ Hartverwarmend dat er deze dagen nog steeds gedoneerd wordt voor deze mooie actie. 'Geef jouw warmte door'. Ac… https://t.co/CuBfGHl5Pp
🤲🔥❤️ Sinds 23 nov is er al 9000 euro gedoneerd voor de actie 'Geef jouw warmte door'. WOW! Doneer (een deel van)… https://t.co/MGrGlHGEHD