Heeft u een goed idee op het gebied van duurzaamheid waar de inwoners van Houten van kunnen profiteren? Ook in 2015 was er weer een kans om voor uw project een financiële bijdrage van DFHouten te krijgen. U kon uw idee indienen voor 1 november 2015. Dit jaar is voor het thema energie gekozen, omdat wij merken dat dit thema ook onder de burgers van Houten leeft. Zo gaven de deelnemers aan de Dag van de Toekomst met grote

afbeelding16

 meerderheid hun voorkeur aan het toekomstbeeld Houten als “Proeftuin”. Hierin zijn duurzaamheid en ecologie belangrijk, maar ook innoveren en experimenteren. De deelnemers noemden daarbij veel voorbeelden op het gebied van energie, zoals een platform om duurzaamheidstips te delen en zonnepanelen ... 

langs  het spoor. Ook sluit het thema goed aan bij de bestaande ambities van de Gemeente Houten om in het jaar 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn. Uiteraard zijn ook andere projecten die bijdragen aan vergroening en verduurzaming van Houten meer dan welkom.

Inschrijven

Projectvoorstellen die voor 1 november 2015 waren gekomen, dingen mee naar financiele steun. Het bestuur van DuurzaamheidsFonds Houten beslist over de voorstellen en zal onder andere rekening houden met het volgende:

• Hoe innovatief en/of experimenteel is het project (het mag technisch vernieuwend zijn, maar ook een nieuwe aanpak of organisatievorm zijn)

• In hoeverre is het een project dat samen door een groep burgers wordt ingediend.