DFHouten houdt dit voorjaar de “Groene Keus Extra”. Tijdens de Proeftuin Houten op 5 maart j.l. hebben vele Houtense initiatieven zich gepresenteerd, waaronder ook projecten die verduurzaming in Houten bevorderen. DFHouten wil deze duurzame initiatieven een kans geven voor financiele ondersteuning. Heeft u naar aanleiding van de Proeftuin Houten een idee voor een duurzaam project? Meldt dit idee dan vóór 19 maart afbeelding12016 aan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  U heeft vervolgens tot 1 mei om het idee verder uit te werken tot een concreet project. U kunt daarbij hulp krijgen. Begin juni wordt bekend gemaakt welke projecten een gift van DFHouten krijgen. Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u uw initiatief ook later indienen voor de jaarlijkse ‘Groene Keus’, welke weer in dit najaar wordt gehouden.

Klik hier voor de voorwaarden en criteria.

Nu kunt u ook eenvoudig initiatieven indienen die een kleine financiële bijdrage nodig hebben. Heeft u maximaal €500 nodig om een aansprekend initiatief te starten gericht op verduurzaming en heeft het initiatief geen commercieel doel? Dan kunt u uw idee indienen bij de ‘kleine Groene keus’ – najaar 2015. Vanaf de start van de Houtense activiteitenmarkt op 5 september j.l. kunt u uw ideeën indienen.

actmarktDe kleine keus is bedoeld voor kleinere duurzame initiatieven waarmee u de Houtense gemeenschap een dienst bewijst. Het gaat bijvoorbeeld over kleinschalige initiatieven van particulieren of verenigingen waarmee u Houtense burgers bewust maakt wat zij zelf kunnen doen aan energie- of ...

Heeft u een goed idee op het gebied van duurzaamheid waar de inwoners van Houten van kunnen profiteren? Ook in 2015 was er weer een kans om voor uw project een financiële bijdrage van DFHouten te krijgen. U kon uw idee indienen voor 1 november 2015. Dit jaar is voor het thema energie gekozen, omdat wij merken dat dit thema ook onder de burgers van Houten leeft. Zo gaven de deelnemers aan de Dag van de Toekomst met grote

afbeelding16

 meerderheid hun voorkeur aan het toekomstbeeld Houten als “Proeftuin”. Hierin zijn duurzaamheid en ecologie belangrijk, maar ook innoveren en experimenteren. De deelnemers noemden daarbij veel voorbeelden op het gebied van energie, zoals een platform om duurzaamheidstips te delen en zonnepanelen ... 

Op 11 december jl vond de prijsuitreiking plaats van de Groene Keus 2014. Zes initiatiefnemers hebben projecten ingediend om steun te ontvangen van het DuurzaamheidsFonds Houten. Wethouder Michiel van Liere heeft op basis van de online poll Local2Local uitgeroepen tot de winnaar Groene Keus 2014. Niet alleen dit project, maar ook 4 andere projecten zijn door de

winnaarGK14 klein

jury aangewezen voor financiële steun van het fonds. De uitreiking vond plaats bij het Wellantcollege, die als winnaar van vorig jaar nog kort vertelde over de succesvolle implementatie van hun duurzame tuin. Ook zorgden zij er met de leerlingen van de kookclub voor dat het de gasten aan niets ontbrak. De Houtense theatergroep Houten Planken zorgde die avond

Afgelopen jaar heeft welzijnsorganisatie ‘van Houten&co' in de wijkcentra Cultuurhuis Schoneveld, Wijkcentrum de Vuurtoren, Enter en Centrum Markant een groot deel van de verlichting vervangen door veel zuiniger Led-lampen. Dit werd mede gefinancierd vanuit het DuurzaamheidsFonds Houten. Het voorstel van ‘van Houten&co’ was vorig jaar een van de vier projecten die werd

Vuurtoren centrale hal klein

uitgekozen voor een bijdrage. Nu is het resultaat zichtbaar – en meetbaar!

 

Het mooie van de nieuwe Led-verlichting is dat je eigenlijk geen verschil ziet met voorheen. Led-verlichting wordt nog wel eens geassocieerd met koud blauw-wit licht, maar 'van Houten&co' heeft ervoor gekozen om dezelfde warme kleur wit toe te passen die de oude verlichting ook had.

 

In september 2014 zijn 125 zonnepanelen geplaatst op OBS 'de Bijenkorf'. Daarmee wordt duurzame energie opgewekt en kan de stroomrekening van de school omlaag. De school kreeg van DFHouten een renteloze lening van 10.000 euro. Daarnaast ondersteund de stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) het project. Maar ook de leerlingen hebben hun steentje bijgedragen.

bijenkorf2

Met een sponsorloop verzamelden zij €1000 voor de panelen. Daarnaast kunnen ouders en belangstellenden een zonnepaneel sponsoren met een gift. In de school is te zien hoeveel stroom de panelen hebben opgewekt. Hetty de Ridder, directeur van de Bijenkorf, onderstreept dat de zorg voor onze aarde, milieu, energiebesparing en omgaan met afval, onderwerpen zijn die regelmatig terugkeren in het onderwijs.

Ook in 2014 wil het Duurzaamheidsfonds Houten (DFHouten) weer duurzame projecten financieel ondersteunen. Naast ‘Energie’ komen nu ook de thema’s ‘Grondstoffen’, ‘Water’, ‘Voedsel’ en ‘Biodiversiteit’ in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het fonds. Projectvoorstellen die voor 16 november 2014 binnen zijn bij DFHouten dingen mee naar een lening of gift. Het bestuur van

afbeelding21

DFHouten beslist over de voorstellen op basis van de kwaliteit van de projecten.

In Houten zijn veel mensen, bedrijven en organisaties actief op het gebied van duurzaamheid. Bestuursvoorzitter van DFHouten Gijs van Kuik hoopt dat veel partijen met goede voorstellen voor het fonds komen. “Hopelijk maken ze het ons ook dit jaar weer goed lastig om te kiezen tussen alle goede voorstellen!”

Het Wellant is druk bezig met de aanleg van de duurzame tuin en heeft maandag 19 mei j.l. gaf zij een informatieavond over de tuin georganiseerd voor haar directe buren. In november 2013 heeft het Wellant college de 'Groene keus van Houten' gewonnen met dit project. Bij het schoolgebouw zijn Mbo en VMBO leerlingen druk bezig de tuin aan te leggen.

wellant 1De bewoners werden rondgeleid in de tuin en kregen uitleg. Hen is gevraagd om mee te denken over het gebruik van de tuin. Het Wellantcollege wil de tuin ook gebruiken om duurzame relaties op te bouwen met bijvoorbeeld bedrijven, organisaties zoals de Zonnebloem en buurtbewoners.

In Theater aan de Slinger is het Wellant College als winnaar verkozen door de ruim 100 aanwezige Houtenaren. De presentatie door Erik van de Woestijne en zijn leerlingen kregen de meeste stemmen. Het College krijgt 7.000 euro om de duurzame tuin te verduurzamen met een kleine windmolen en zonnepanelen.

Nog drie prijswinnaars
Acht initiatiefnemers konden hun voorstellen presenteren en werden aan de tand gevoeld. Van de initiatieven zijn er nog drie in de prijzen gevallen. Groen Zonnig Houten gaat met een bijdrage van 10.000 euro basisschool de Bijenkorf voorzien van

Op 27 november krijgen de inzenders van duurzame ideeën, die aan de voorwaarden voldoen, de mogelijkheid hun idee te presenteren aan de aanwezige inwoners van Houten. Tim Zeegers van Cabaretgroep Op Sterk Water is de gastheer van de avond.Uiteraard is de voltallige cabaretgroep, 5 man sterk, aanwezig om op de bekende ‘Op Sterk Water-manier’ een interactief cabaret te geven, waarbij ook de zaal een leuke rol speelt. Kortom, een ouderwets gezellige theateravond, waarin u als inwoner van Houten meebepaalt welke duurzame voorstellen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden om Houten nog duurzamer te maken.