Op 27 november krijgen de inzenders van duurzame ideeën, die aan de voorwaarden voldoen, de mogelijkheid hun idee te presenteren aan de aanwezige inwoners van Houten. Tim Zeegers van Cabaretgroep Op Sterk Water is de gastheer van de avond.Uiteraard is de voltallige cabaretgroep, 5 man sterk, aanwezig om op de bekende ‘Op Sterk Water-manier’ een interactief cabaret te geven, waarbij ook de zaal een leuke rol speelt. Kortom, een ouderwets gezellige theateravond, waarin u als inwoner van Houten meebepaalt welke duurzame voorstellen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden om Houten nog duurzamer te maken.

Vrijdag 4 oktober is Windpark Houten officieel in gebruik genomen. Een mooi moment om DFHouten te lanceren. Vanaf nu kan iedere inwoner, elke instelling en elk bedrijf uit Houten zijn duurzame idee inleveren. Zo zorgen we samen voor een duurzamer Houten en bouwen aan onze eigen toekomst.