Afgelopen jaar heeft welzijnsorganisatie ‘van Houten&co' in de wijkcentra Cultuurhuis Schoneveld, Wijkcentrum de Vuurtoren, Enter en Centrum Markant een groot deel van de verlichting vervangen door veel zuiniger Led-lampen. Dit werd mede gefinancierd vanuit het DuurzaamheidsFonds Houten. Het voorstel van ‘van Houten&co’ was vorig jaar een van de vier projecten die werd

Vuurtoren centrale hal klein

uitgekozen voor een bijdrage. Nu is het resultaat zichtbaar – en meetbaar!

 

Het mooie van de nieuwe Led-verlichting is dat je eigenlijk geen verschil ziet met voorheen. Led-verlichting wordt nog wel eens geassocieerd met koud blauw-wit licht, maar 'van Houten&co' heeft ervoor gekozen om dezelfde warme kleur wit toe te passen die de oude verlichting ook had.

 

In Theater aan de Slinger is het Wellant College als winnaar verkozen door de ruim 100 aanwezige Houtenaren. De presentatie door Erik van de Woestijne en zijn leerlingen kregen de meeste stemmen. Het College krijgt 7.000 euro om de duurzame tuin te verduurzamen met een kleine windmolen en zonnepanelen.

Nog drie prijswinnaars
Acht initiatiefnemers konden hun voorstellen presenteren en werden aan de tand gevoeld. Van de initiatieven zijn er nog drie in de prijzen gevallen. Groen Zonnig Houten gaat met een bijdrage van 10.000 euro basisschool de Bijenkorf voorzien van

In september 2014 zijn 125 zonnepanelen geplaatst op OBS 'de Bijenkorf'. Daarmee wordt duurzame energie opgewekt en kan de stroomrekening van de school omlaag. De school kreeg van DFHouten een renteloze lening van 10.000 euro. Daarnaast ondersteund de stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) het project. Maar ook de leerlingen hebben hun steentje bijgedragen.

bijenkorf2

Met een sponsorloop verzamelden zij €1000 voor de panelen. Daarnaast kunnen ouders en belangstellenden een zonnepaneel sponsoren met een gift. In de school is te zien hoeveel stroom de panelen hebben opgewekt. Hetty de Ridder, directeur van de Bijenkorf, onderstreept dat de zorg voor onze aarde, milieu, energiebesparing en omgaan met afval, onderwerpen zijn die regelmatig terugkeren in het onderwijs.

Op 27 november krijgen de inzenders van duurzame ideeën, die aan de voorwaarden voldoen, de mogelijkheid hun idee te presenteren aan de aanwezige inwoners van Houten. Tim Zeegers van Cabaretgroep Op Sterk Water is de gastheer van de avond.Uiteraard is de voltallige cabaretgroep, 5 man sterk, aanwezig om op de bekende ‘Op Sterk Water-manier’ een interactief cabaret te geven, waarbij ook de zaal een leuke rol speelt. Kortom, een ouderwets gezellige theateravond, waarin u als inwoner van Houten meebepaalt welke duurzame voorstellen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden om Houten nog duurzamer te maken.

Ook in 2014 wil het Duurzaamheidsfonds Houten (DFHouten) weer duurzame projecten financieel ondersteunen. Naast ‘Energie’ komen nu ook de thema’s ‘Grondstoffen’, ‘Water’, ‘Voedsel’ en ‘Biodiversiteit’ in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het fonds. Projectvoorstellen die voor 16 november 2014 binnen zijn bij DFHouten dingen mee naar een lening of gift. Het bestuur van

afbeelding21

DFHouten beslist over de voorstellen op basis van de kwaliteit van de projecten.

In Houten zijn veel mensen, bedrijven en organisaties actief op het gebied van duurzaamheid. Bestuursvoorzitter van DFHouten Gijs van Kuik hoopt dat veel partijen met goede voorstellen voor het fonds komen. “Hopelijk maken ze het ons ook dit jaar weer goed lastig om te kiezen tussen alle goede voorstellen!”

Vrijdag 4 oktober is Windpark Houten officieel in gebruik genomen. Een mooi moment om DFHouten te lanceren. Vanaf nu kan iedere inwoner, elke instelling en elk bedrijf uit Houten zijn duurzame idee inleveren. Zo zorgen we samen voor een duurzamer Houten en bouwen aan onze eigen toekomst.

Het Wellant is druk bezig met de aanleg van de duurzame tuin en heeft maandag 19 mei j.l. gaf zij een informatieavond over de tuin georganiseerd voor haar directe buren. In november 2013 heeft het Wellant college de 'Groene keus van Houten' gewonnen met dit project. Bij het schoolgebouw zijn Mbo en VMBO leerlingen druk bezig de tuin aan te leggen.

wellant 1De bewoners werden rondgeleid in de tuin en kregen uitleg. Hen is gevraagd om mee te denken over het gebruik van de tuin. Het Wellantcollege wil de tuin ook gebruiken om duurzame relaties op te bouwen met bijvoorbeeld bedrijven, organisaties zoals de Zonnebloem en buurtbewoners.