Het fonds staat het hele jaar open voor de Kleine Keus, initiatieven waarvoor initiatiefnemers een bijdrage van maximaal 500 euro vragen.

Tot 12 november 2017 stond het fonds open voor de Groene Keus 2017, initiatieven waarvoor van DFHouten een bijdrage van maximaal 10.000 euro wordt gevraagd.

Initiatiefnemers hebben we geadviseerd hun idee voor te leggen aan de leden van de werkgroep van DFHouten. Zij kunnen helpen met het indienen van het project. Daarmee vergroot u sterk de kans op honorering. Projecten die vóór 15 oktober 2017 waren aangemeld zijn in ieder geval door de werkgroep begeleid. Bij een eerste aanmelding na deze datum was de begeleiding beperkt.

 

De Kleine Keus

U kunt eenvoudig initiatieven indienen die een kleine financiële bijdrage nodig hebben. Heeft u maximaal €500 nodig om een aansprekend initiatief te starten gericht op verduurzaming en heeft het initiatief geen commercieel doel? Dan kunt u uw idee indienen bij DFHouten als Kleine Keus initiatief. De kleine keus is bedoeld voor kleinere duurzame initiatieven waarmee u de Houtense gemeenschap een dienst bewijst. Het gaat bijvoorbeeld over kleinschalige initiatieven van particulieren of verenigingen waarmee u Houtense burgers bewust maakt wat zij zelf kunnen doen aan energie- of waterbesparing, of hergebruik van materialen. Maar ook voor lesmateriaal of voor een spreker kunt u een bijdrage aanvragen. Voorwaarde voor Kleine Keus initiatieven is dat een gevraagde bijdrage minder is dan 500 euro. Voor Kleine Keus initiatieven wordt de inschrijving gesloten als het budget voor deze kleine projecten op is. De aanvragen voor de Kleine Keus worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Ook voor de Kleine Keus geldt een aantal voorwaarden en onder "wat kan ik doen" vindt u meer over de procedure.

 

Groene Keus 2017 

In 2017 wil DFHouten vooral initiatieven ondersteunen die de energietransitie binnen de gemeente Houten kunnen versnellen. Het gaat dus om projecten die helpen fossiele energiebronnen uit te bannen. Initiatiefnemers met een innovatieve aanpak of techniek worden uitdrukkelijk uitgenodigd een plan in te dienen. Zeker als de focus ligt op grootschalige verduurzaming. Wij denken dan aan vernieuwende initiatieven waarin grote groepen burgers de mogelijkheid krijgen energie te besparen of zelf op te wekken, of initiatieven gericht op het minder gebruiken van grondstoffen. Bij alle ingezonden initiatieven is dit jaar gekeken of het geschikt is verder verspreid of breder ingezet te worden.

Door de Houtense bevolking kon worden gestemd op de initiatieven. Deze stemming is onderdeel van de Groene Keus 2017. Op 9 december wordt bekend gemaakt wie de winnaar is van  de Groene Keus 2017. Op deze pagina kunt u de projecten vinden die in 2016 gesteund werden door DFHouten.  Voor de Groene Keus 2017 geldt een aantal voorwaarden. Onder “wat kan ik doen” vindt u meer informatie over de procedure.