database energiebesparing

De bespaaradviezen voor 40 representatieve woningen worden grotendeels vergoed nadat de bewoners de adviezen in een openbare database delen met andere bewoners. Door het delen van de adviezen kan de energietransitie in Houten worden versneld.

 De bespaaradviezen

database energiebesparing2Houten wil als gemeente in 2040 energieneutraal zijn. Om dit doel te behalen is er een enorme winst te boeken door het energiegebruik van de inwoners en bedrijven in Houten te reduceren. De aanpak waarbij inwoners van Houten op maat gesneden informatie en advies kan vinden, kan grotere groepen bewoners op weg helpen. 40 gemotiveerde Houtense bewoners van standaard type huizen uit verschillende wijken kunnen bespaaradviezen inwinnen. Deze adviezen worden grotendeels vergoed als de bewoners de informatie invoeren in een openbare database. De eigen bedrage van de bewoners is €25,-, de kosten voor een bespaaradvies is ongeveer €220,-. De beoogde spreiding is 25 woningen  in Houten-Noord, 8 Houten-Zuid en 7 in de kleine kernen.

Een bespaaradvies bestaat onder andere uit concrete maatregelen om het gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen, de vermindering van de verbruikskosten en een indicatie van de investeringen, de consequenties voor het energielabel en een stappenplan hoe naar een duurzame woning te komen. Ook de aanpak van energie-gerelateerde wooncomfort problemen worden aangegeven.

Rondom de database ontstaat een platform waarop de bespaaradviezen gecombineerd worden met expertkennis van energie- en bouwkundige expert, en met ervaringen van bewoners. De Energietafel zal gaan samenwerken met het Energieloket dat in oprichting is (start begin 2018).

 

Initiatiefnemer

De Energietafel Houten is een platform van betrokken burgerinitiatieven en organisaties die gezamenlijk de energietransitie in Houten willen versnellen. Het is in voorjaar 2017 ontstaan. Organisaties die deelnemen zijn de Huurdersadviesraad, Opgewekt Houten, Groen Zonnig Houten, gemeente Houten, UWind, Do Challenge, Ecowijk Houten en De Hoeven Energie.