co2 meter

De Hoeven Energie heeft vier meters aangeschaft voor het meten van de luchtkwaliteit in huis. Deze meters worden in eerste instantie uitgeleend aan bewoners van de wijk De Hoeve en vervolgens ook aan andere Houtenaren.

Luchtkwaliteit

De Hoeven Energie helpt bewoners vmet het verduurzamen van hun woning. Een belangrijke maatregel hierbij is het verbeteren van de isolatie. Daarmee voorkom je immers verlies van warmte. Behalve de energiehuishouding moet je echter ook rekening houden met de luchtkwaliteit in huis, met name vocht en CO2. Met de aanschaf van een aantal meters, kunnen bewoners hun eigen luchtkwaliteit bepalen en dit aspect meenemen in de plannen voor het verbeteren van de woning.

Het technologieteam van de Hoeven Energie ondersteund bewoners met uitleg over de meters en interpretatie van meetgegevens.

De Hoeven Energie vraagt 1.500 euro van DFHouten voor dit initiatief.

 

huis isolatie

Initiatiefnemer

De Hoeven Energie is een wijkinitiatief om gezamenlijk met, voor en door de bewoners van De Hoeven projecten te organiseren die betrekking hebben op duurzaam wonen, energiebesparing, kostenbesparing en verhoging van het wooncomfort. Bewustwording is daarbij heel belangrijk.

www.dehoevenenergie.nl