gruttoDe Werkgroep Weidevogelbescherming Houten, een onderdeel van de Milieu Werkgroep Houten helpt met ongeveer 60 vrijwilligers de weidevogels door nesten en jongen te beschermen bij werkzaamheden van boeren.

Zij zoeken de nesten op in de weilanden en op maisakkers en markeren deze. De boer kan vervolgens om deze gemarkeerde nesten heen werken. Er is echter meer nodig om de weidevogels in onze omgeving te behouden. De werkgroep wil met hun nieuwe actie dat 8 boeren op het eiland van Schalkwijk meer doen waaronder het aanpassen van hun maaibeheer, minder koeien in één wei en minder bemesting. De boer heeft daar extra werk aan en heeft minder inkomsten. Voor het broedseizoen 2017 heeft de werkgroep voor deze maatregelen ruim €4.500 door crowdfunding bij elkaar gekregen. DFHouten heeft 500 euro bijgedragen.