GK2020 BewustReizen 3

“Hoe bewust reis jij?” is een bewustwordingsproject voor de bewoners en bezoekers van Houten over de invloed van verplaatsingsgedrag op jezelf en je omgeving. Hierin daarin zoeken we de verbinding met lokale ondernemers, scholen en vrijetijds organisaties. 

Hier is een filmpje te vinden van dit initiatief.

   

 

 

 

GK2020 BewustReizen 2Uitwerking

We gaan ca 20 vrijwilligers enthousiasmeren om met in totaal 400 mensen te spreken over welke activiteiten ze waar doen, hoe ze daartussen bewegen (en waarom) en wat dat met hen doet. Deze bewustwording kan uiteindelijk leiden een grotere binding met je buurt, en daarmee dat je dingen nog leuker regelt, op handige afstand. En dat zorgt ook voor minder CO 2 , SOx, PM x -uitstoot en geluidsoverlast. De verandering zal inzetten nadat ook belemmeringen worden weggenomen. Daarom verzamelen we ook de redenen waarom het voor mensen in Houten nu nog handiger of leuker is om activiteiten veraf te doen. Als we dat weten, kunnen we ook kijken of we daar iets aan willen doen. Bewustworden gaat het beste als het leuk en interessant is, en je gewoon je verhaal kunt doen. Onze vrijwilligers gaan op pad met een tablet met kaarten en ideeën. Ze vragen naar hoe het is. Met een open blik, om ook zelf te leren. We zoeken vrijwilligers die gesprekken aan willen gaan. Je krijgt een training van een uur, en een tablet te leen. We vragen je om in 4 weken 20 gesprekken van een uur te voeren, en dat tijdens het gesprek vast te leggen. Na die tijd lever je de tablet weer in. Daarnaast is er voor de vrijwilligers een forum om ideeën uit te wisselen.

Jan Hoogenraad vraagt van DFHouten een bijdrage van €2.400,- voor de nodige IT middelen.

 

GK2020 BewustReizen 1Initiatiefnemers

Jan Hoogenraad in samenwerking met de Kracht van Utrecht.