afvalscheidingDoelstelling

De basisscholen De Triangel en Ridderspoor willen graag hun afval gaan scheiden. En hebben geld nodig voor de aanschaf van afvalbakken.

fred kloet 1338768 unsplashDoel van dit initiatief is om duurzaam ondernemen in Houten te versterken en het bereik te vergroten. Het initiatief betreft de realisatie van een platform voor duurzaam ondernemen in Houten als onderdeel van een platform voor de Kromme Rijnstreek.

co2 meter

De Hoeven Energie heeft vier meters aangeschaft voor het meten van de luchtkwaliteit in huis. Deze meters worden in eerste instantie uitgeleend aan bewoners van de wijk De Hoeve en vervolgens ook aan andere Houtenaren.

In de omgeving van Houten wordt van oudsher veel fruit gekweekt. Met de uitbreiding van Houten sinds de jaren '70 zijn veel boomgaarden omgetoverd tot woonwijken. In de woonwijken zijn veel tuinen voor een groot deel betegeld. Er is dus weinig groen en dat is om verschillende redenen jammer: Ten eerste kan bij hevige regen een groene tuin water opslaan en opnemen. Bij een betegelde tuin leidt dit tot overbelasting van het riool. Ten tweede zijn groene tuinen goed voor de natuurlijke biodiversiteit, want er is meer ruimte voor planten en insecten. Ten slotte wordt 's zomers een versteende wijk veel heter, een groene tuin geeft verkoeling.

verdubbelaar

De probleemstelling van de Verdubbelaar is: “Hoe kunnen we borgen en zekerstellen dat de ondernemer vasthoudt aan zijn principes wat betreft duurzaam ondernemen en dat de ondernemer blijft volhouden met het werken aan zijn doelstellingen?” Doelstelling van het experimentele project is om methoden te ontwikkelen en onderzoeken om de groei van duurzaam ondernemen in Houten zeker te stellen. Iedere ondernemer die meedoet committeert zich om een bijdrage aan duurzaam ondernemen te leveren én deze zorgt zelf voor twee nieuwe ondernemers die dezelfde verplichting aangaan. 2x2=4x2=8x2=16 etc.

database energiebesparing

De bespaaradviezen voor 40 representatieve woningen worden grotendeels vergoed nadat de bewoners de adviezen in een openbare database delen met andere bewoners. Door het delen van de adviezen kan de energietransitie in Houten worden versneld.

rk2

De verouderde, energieverslindende gasontbrandingslampen in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Houten zijn vervangen door duurzame Ledverlichting, waardoor het electriciteitsverbruik met 90% is verminderd.

De Groene Kerkwerkgroep is bijna twee jaar bezig geweest met het realiseren van deze vervanging.

energy challenge

Met Energy Challenges gaan leerlingenteams een energiebesparings-campagne opstellen en zelf uitvoeren. Het daagt scholieren uit om slim met energie om te gaan – op school én thuis. De campagne richt zich op kennis, gedrag en (kleine) technische maatregelen, waarmee de leerlingen zoveel mogelijk mensen bij het project betrekken.

deksellekker

Doel van het project ​is om een​ ​‘gezonde’​ ​en​ ​duurzame​ ​kantine​ ​op​ ​te​ ​zetten​ in​ de VSO Berg en Bosch school en​ ​catering​ ​van verse​ ​lokale​ ​producten​ ​te​ ​leveren​ ​binnen​ ​de​ ​gemeente​ ​Houten. Dit gebeurt samen met leerlingen en deelnemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deksels Lekker legt in haar project de verbinding tussen ecologische en sociale verduurzaming.

 

Dochters en zonen4Een theatervoorstelling DOCHTERS & ZONEN realiseren waarbij de makers (jongeren) en het publiek aan het denken worden gezet over de toekomst van Houten, van de wereld, en het belang van duurzaamheid daarin. Van woensdag 12 december tot en met vrijdag 21 december 2018 presenteert stichting Aan de Slinger de interdisciplinaire amateurkunst productie DOCHTERS & ZONEN. Deze voorstelling wordt bedacht en uitgevoerd door jongeren (14 – 21 jaar) uit Houten, zowel wat betreft spel, decor, muziek en dans.