verdubbelaar

De probleemstelling van de Verdubbelaar is: “Hoe kunnen we borgen en zekerstellen dat de ondernemer vasthoudt aan zijn principes wat betreft duurzaam ondernemen en dat de ondernemer blijft volhouden met het werken aan zijn doelstellingen?” Doelstelling van het experimentele project is om methoden te ontwikkelen en onderzoeken om de groei van duurzaam ondernemen in Houten zeker te stellen. Iedere ondernemer die meedoet committeert zich om een bijdrage aan duurzaam ondernemen te leveren én deze zorgt zelf voor twee nieuwe ondernemers die dezelfde verplichting aangaan. 2x2=4x2=8x2=16 etc.

database energiebesparing

De bespaaradviezen voor 40 representatieve woningen worden grotendeels vergoed nadat de bewoners de adviezen in een openbare database delen met andere bewoners. Door het delen van de adviezen kan de energietransitie in Houten worden versneld.

rk2

De verouderde, energieverslindende gasontbrandingslampen in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Houten zijn vervangen door duurzame Ledverlichting, waardoor het electriciteitsverbruik met 90% is verminderd.

De Groene Kerkwerkgroep is bijna twee jaar bezig geweest met het realiseren van deze vervanging.

energy challenge

Met Energy Challenges gaan leerlingenteams een energiebesparings-campagne opstellen en zelf uitvoeren. Het daagt scholieren uit om slim met energie om te gaan – op school én thuis. De campagne richt zich op kennis, gedrag en (kleine) technische maatregelen, waarmee de leerlingen zoveel mogelijk mensen bij het project betrekken.

deksellekker

Doel van het project ​is om een​ ​‘gezonde’​ ​en​ ​duurzame​ ​kantine​ ​op​ ​te​ ​zetten​ in​ de VSO Berg en Bosch school en​ ​catering​ ​van verse​ ​lokale​ ​producten​ ​te​ ​leveren​ ​binnen​ ​de​ ​gemeente​ ​Houten. Dit gebeurt samen met leerlingen en deelnemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deksels Lekker legt in haar project de verbinding tussen ecologische en sociale verduurzaming.

Dochters en zonen4Een theatervoorstelling DOCHTERS & ZONEN realiseren waarbij de makers (jongeren) en het publiek aan het denken worden gezet over de toekomst van Houten, van de wereld, en het belang van duurzaamheid daarin. Van woensdag 12 december tot en met vrijdag 21 december 2018 presenteert stichting Aan de Slinger de interdisciplinaire amateurkunst productie DOCHTERS & ZONEN. Deze voorstelling wordt bedacht en uitgevoerd door jongeren (14 – 21 jaar) uit Houten, zowel wat betreft spel, decor, muziek en dans.

mozaiek3

Basisschool Het Mozaïek wil graag een duurzame school zijn en dat actief binnen en buiten uitdragen, zodat ouders bewust voor de school kunnen kiezen. Voortbouwend op al ingezette koers in de afgelopen jaren voor duurzame maatregelen en gezond gedrag in de school, wil het team nu verder en bewuste en structurele keuzes gaan maken. Hierbij willen ze de hele school, alle leerlingen en hun ouders betrekken.

Het Lokaal

Stichting Het Lokaal wil een buurthuis realiseren waarin onder andere bijeenkomsten gehouden zullen worden om inwoners van Houten te inspireren op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor willen zij zelf het goede voorbeeld kunnen geven door een pand te realiseren dat volledig gasloos is. https://haagenhof.nl/het-lokaal/

energiebespaarteam

De Energietafel Houten wil als platform van samenwerkende initiatieven de krachten bundelen om de energietransitie in Houten versnellen. Ze willen een team van energievrijwilligers (ambassadeurs) gaan opzetten, die Houtenaren op weg helpen naar een energieneutrale woning middels advies, projecten en een wijkgerichte aanpak.

wwinkel

Op 21 januari is het symposium Fairtrade en duurzaamheid gehouden, georganiseerd door de Wereldwinkel Houten in het kader van haar 25 jarig bestaan.