druppels

Besparing van jaarlijks 875.000 liter drinkwater. Dit is gerealiseerd door Passion for Cars en Uytenwaal catering door het opvangen en opslaan van regenwater in grote ondergrondse tanks om vervolgens dit regenwater te gebruiken voor interne processen in plaats van het schaarse drinkwater. Regenwater opvang gebeurt vaker maar alleen voor de tuin en/of het toilet. De bedrijven gaan verder en gebruiken het regenwater op de plek waar het meeste kraanwater nodig is.

scholieren

Doel van dit initiatief is om scholieren in Houten (12-18 jaar) bewuster te maken van hun mogelijkheden om voor een duurzame toekomst en carrière te kiezen én laten zien hoe leuk en inspirerend dat is.

notitieboekje

Green Side wil notitieboekjes maken en verkopen van hergebruikt papier.

Ontwikkelen van een fysieke en sociaal duurzame buurttuin als verbinding tussen bestaande wijk de Tuinen en de nieuwbouwwijk de Kiem van Houten. Een bloemrijke, biodiverse bijen- en vlinderrijke tuin van waaruit bewoners zich met elkaar kunnen verbinden.

afvalscheidingDoelstelling

De basisscholen De Triangel en Ridderspoor willen graag hun afval gaan scheiden. En hebben geld nodig voor de aanschaf van afvalbakken.

fred kloet 1338768 unsplashDoel van dit initiatief is om duurzaam ondernemen in Houten te versterken en het bereik te vergroten. Het initiatief betreft de realisatie van een platform voor duurzaam ondernemen in Houten als onderdeel van een platform voor de Kromme Rijnstreek.

co2 meter

De Hoeven Energie heeft vier meters aangeschaft voor het meten van de luchtkwaliteit in huis. Deze meters worden in eerste instantie uitgeleend aan bewoners van de wijk De Hoeve en vervolgens ook aan andere Houtenaren.

In de omgeving van Houten wordt van oudsher veel fruit gekweekt. Met de uitbreiding van Houten sinds de jaren '70 zijn veel boomgaarden omgetoverd tot woonwijken. In de woonwijken zijn veel tuinen voor een groot deel betegeld. Er is dus weinig groen en dat is om verschillende redenen jammer: Ten eerste kan bij hevige regen een groene tuin water opslaan en opnemen. Bij een betegelde tuin leidt dit tot overbelasting van het riool. Ten tweede zijn groene tuinen goed voor de natuurlijke biodiversiteit, want er is meer ruimte voor planten en insecten. Ten slotte wordt 's zomers een versteende wijk veel heter, een groene tuin geeft verkoeling.

verdubbelaar

De probleemstelling van de Verdubbelaar is: “Hoe kunnen we borgen en zekerstellen dat de ondernemer vasthoudt aan zijn principes wat betreft duurzaam ondernemen en dat de ondernemer blijft volhouden met het werken aan zijn doelstellingen?” Doelstelling van het experimentele project is om methoden te ontwikkelen en onderzoeken om de groei van duurzaam ondernemen in Houten zeker te stellen. Iedere ondernemer die meedoet committeert zich om een bijdrage aan duurzaam ondernemen te leveren én deze zorgt zelf voor twee nieuwe ondernemers die dezelfde verplichting aangaan. 2x2=4x2=8x2=16 etc.

energievoorbeeldwoning   tekst   jpg

Het project database energiebespaaradviezen is inmiddels EnergieVoorbeeldWoningen gaan heten en is op die naam ook te vinden op de website van EnergieRijk Houten, de organisatie die het project uitvoert.

In het kort komt het project erop neer dat 40 eigenaren van voorbeeldwoningen die representatief zijn voor veel meer van dat typewoningen, zich hebben aangemeld om hun woning energetisch te laten analyseren. Er wordt een rapportage met energieadviezen gemaakt en de uitkomsten kunnen gebruikt worden door alle andere eigenaren van dat type woning.

Het project heeft een langere looptijd dan in eerste instantie gepland. Inmiddels staan de voorbeeldwoningen aangegeven op een kaart (https://energierijkhouten.nl/projecten/energievoorbeeldwoningen) en de woningen waarvan het rapport al is in te zien zijn oranje gekleurd.