tuinpoort  (2)

Buurtbewoners in de wijk de poorten hebben zelf een tuin aangelegd. De Poort-tuin heeft tot doel de wijk nog aantrekkelijker en duurzamer te maken en tegelijkertijd de sociale cohesie tussen oorspronkelijke bewoners en nieuwe (startende) bewoners te stimuleren.

thuisafgehaald

In september 2017 zijn wij met behulp van het Duurzaamheidsfonds Houten extra aan de slag gegaan met de duurzaamheidsaspecten van het delen van maaltijden. Bij onze werkzaamheden in de gemeente Houten lag tot dat moment de nadruk op de sociale aspecten.

dochallenge2

DO!Challenge 2.0 is het vervolg op het eerdere project DO!Challenge dat als doel had om een ‘Duurzaam Ondernemen’ monitor voor alle Houtense ondernemers te ontwikkelen. Deze digitale monitor is ontwikkeld en getest bij 11 Houtense ondernemers. Nu willen de Houtense Ondernemersverenigingen samen de monitor op grotere schaal toepassen.

IMG 3317

Het laten groeien van wilde bloemen is goed voor de biodiversiteit. Meer verschillende planten trekken ook bijen en vlinders aan.

fablab2TinkerinQ wil haar Fablab mobiel en energieneutraal maken om op die manier een impuls te geven aan het duurzaamheids-bewustwordingsproces bij inwoners van Houten. Dat wordt gedaan door de apparatuur mobiel vervoerbaar te maken en een elektrische bestelbus en zonnepanelen aan te schaffen. Op die manier kan het Fablab op locatie worden gedemonstreerd. De door de zonnepanelen opgewekte stroom moet ervoor gaan zorgen dat het Fablab energieneutraal wordt.

 school bespaar (3)

Leerlingen gaan een advies maken over energie besparen op school op basis van hun eigen waarnemingen. Leerlingen worden bewust gemaakt wat energieverbruik is en zij gaan leren een plan te maken en dit aan de directie van de school te presenteren

kruisboog

Op Sporthal De Kruisboog komen 372 zonnepanelen. Houtenaren kunnen via de coöperatie Opgewekt Houten participeren door aanschaf van enkele panelen en de opgewekte stroom tegen aantrekkelijke korting zelf afnemen. Hiermee wordt een van de doelstellingen, het stimuleren van het gebruik van duurzame energie, een belangrijke impuls gegeven.

ecowijk1Het realiseren van een buurthuis in de Ecowijk Houten. De bouw en inrichting hiervan worden op duurzame wijze uitgevoerd. Het buurthuis zal benut worden om de duurzame opzet van de wijk te laten zien. Naast het gebruik van duurzame materialen zijn er ook innovatieve elementen voorzien zoals de toepassing van geïntegreerde zonnepanelen in de kas die onderdeel uitmaakt van het buurthuis, en de toepassing van infraroodpanelen in plaats van verwarming via gas.

Ronald Verbeek heeft 500 euro gekregen voor de materialen die nodig zijn om 130 meter wilde bramenstruiken aan te planten. Door op het luchtballonoplaadveld bramen te laten groeien, verrijkt dit gebied wat biodiversiteit betreft (niet enkel de flora, maar ook bijen en vlinders profiteren) en mensen worden meer bij de (eetbare) natuur betrokken. De Houtsense bevolking krijgt zo een plek waar bramen kunnen en mogen worden geplukt. In de huidige tijd verdwijnen er in Houten steeds meer bramenstruiken. Recent zijn twee plekken waar je kon plukken richting het Goy en bij de volkstuinen in de oksel verdwenen. Door bramenstruiken te planten kan oud en vooral jong de feestelijke plukactiviteit beleven en vervolgens van dit heerlijke fruit kunnen smullen. Ronald onderzoekt momenteel met wie hij het onderhoud kan delen. 

 

P1010551webIn Houten zuid zijn veel tuinen bedekt met stenen en daardoor is er relatief weinig groen. Het initiatief "Van grijs naar groen" wil daar iets aan doen. Het aanplanten van bomen in Houten zuid en terugdringen van versteende tuinen verduurzaamt onze woonomgeving;Er komt meer ruimte voor de natuur, voor vogels en insecten, regenwater wordt makkelijker opgenomen in de bodem en bomen zuiveren de lucht.