keuzeverwDoel van dit project is te komen tot een ruimtelijk ontwerp voor de molenzoom waarin brede verduurzaming als onlosmakelijk onderdeel is meegenomen. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is geen optelsom van op zichzelf staande ingrepen op het gebied van klimaat, energie, water, biodiversiteit, etc. Deze zijn altijd verbonden met andere aspecten als mobiliteit, wonen, werken, voorzieningen. Het thema gezondheid wordt hier als concreet uitgangspunt gebruikt voor een duurzamere integrale ruimtelijke ontwikkeling.

Kgk2015 NOPDe Natuur Ontdek Plek organiseerde op woensdagmiddag 13 januari 2016 een activiteit over zonne- en windenergie voor 22 kinderen in de basisschoolleeftijd.

hoeven team

De Hoeven Energie organiseerde drie avonden waarop bewoners kennis/informatie en inzicht krijgen over verduurzaming van hun huis en afspraken kunnen maken over gezamenlijke verbeteracties.

appelplukdagTijdens de appelplukdagen konden mensen hun eigen appels plukken uit de boomgaard en kreeg men informatie over duurzamer boeren.

local2localCoöperatie Local2local Krommerijnstreek U.A. is een initiatief gericht op de voedselmarkt in de regio Utrecht. Local2local richt zich op het verkorten van de voedselketen door de afstand tussen producenten en consumenten drastisch te verkorten. De aanleiding voor oprichting van de Local2Local coöperatie is de opening van Streektransferium De Linielanding langs de A27 (Eiland van Schalkwijk).

safariKlimaatdeskundigen, architecten en ontwerpers werken samen met burgers en bedrijven aan creatieve oplossingen om Houten klimaatbestendig te maken.

In een nieuw te realiseren zaal willen de initiatiefnemers Theater aan de Slinger en College de Heemlanden de verlichting van zowel de zaal als de publieksruimte uitvoeren in LED.

slingergroenDe ambitie van Houtense Helden is om in het Slingergebied een impuls te geven aan de cultuur in Houten. Dat willen we ook met de verduurzaming van het pand. Hierdoor kunnen Houtense Helden ook een ‘showcase’ zijn voor de mogelijkheden van een circulaire lokale economie.

duurzaam ondernemen

Het project DO!Challenge heeft als doel om een ‘Duurzaam Ondernemen’ monitor voor alle Houtense ondernemers te ontwikkelen. Samen met 12 zorgvuldig geselecteerde Houtense ondernemers zal de monitor ontwikkeld en getest worden.

steenstapel2

In de Houtense Eco-stapel-steen-tuin kunnen mensen die geen idee hebben van hergebruik voor groenbeleving, kennismaken met de teelt en waarde van “vergeten groenten” zoals schorseneren. Doel van het project is ook om veel verschillende groepen te bereiken. Leerlingen van de Berg&Bosch school hebben tot voor kort in de tuin gewerkt. Ook een aantal spontane enthousiaste bezoekers hebben hun steentje bijgedragen en wellicht zal De KrachtFabriek ook een bijdrage doen.