Voor de Groene Keus 2017 kunnen initiatieven worden ingediend tot en met 12 november 2017. Daarna wordt bekeken welke van de ingediende initiatieven voldoen aan de criteria van DFHouten. Tussen 29 november en 8 december kan u uw steun kenbaar maken voor een initiatief. Op 9 december wordt bekend gemaakt welke initiatieven steun vanuit het fonds ontvangen en welk initiatief winnaar is van de Groene Keus 2017.

 

Zodra bekend is welke initiatieven voldoen aan de criteria zullen deze op deze pagina worden gemeld.

 

Naast de groene keus 2017 is het mogelijk aanvragen voor kleinere projecten in te dienen voor de Kleine Groene Keus. Kijk hier welke initiatieven in 2017 zijn gehonoreerd.