energiebespaarteamDoelstelling:

De Energietafel Houten wil als platform van samenwerkende initiatieven de krachten bundelen om de energietransitie in Houten versnellen. Ze willen een team van energievrijwilligers (ambassadeurs) gaan opzetten, die Houtenaren op weg helpen naar een energieneutrale woning middels advies, projecten en een wijkgerichte aanpak.

Over…

energiebespaarteam2

Het plan is er op gericht dat een groep van 15 energie-enthousiastelingen worden opgeleid tot actieve energievrijwilligers worden. Het idee is dat deze vrijwilligers op hun beurt andere bewoners van Houten gaan enthousiasmeren en adviseren. Om dit mogelijk te maken stelt de Energietafel het volgende plan voor:

- Werven van vrijwilligers

- 4 x een informatieavond voor nieuwe energie-enthousiastelingen in de periode jan-juni.

- Deelname aan trainingen voor energie-vrijwilligers van U-thuis en Energie-U in de regio Utrecht.

- Bij een voldoende grote groep kunnen deze trainingen op maat ook in Houten plaats vinden.

 

 Voor dit plan vraagt de Energietafel een bijdragen van het Duurzaamheidsfonds van €8.980,-

 

Initiatiefnemer:

De Energietafel Houten is een platform van betrokken burgerinitiatieven en organisaties die gezamenlijk de energietransitie in Houten willen versnellen. Het is in voorjaar 2017 ontstaan. Organisaties die deelnemen zijn de Huurdersadviesraad, Opgewekt Houten, Groen Zonnig Houten, gemeente Houten, UWind, Do Challenge, Ecowijk Houten en De Hoeven Energie.