dkf2De KrachtFabriek (DKF) wil in fietsstad Houten met een elektrische bakfiets + aanhanger haar spullen en materialen gaan vervoeren. Elektrisch fietstransport is schoner, goedkoper en gezonder dan ritjes met de auto. De inspirators van DKF willen de bakfiets gaan delen met de netwerkpartners zoals andere burgerinitiatieven, service clubs, welzijnsorganisaties, bedrijven en gemeente.

 bakfiets  (1)Vrachtvervoer met de elektrische bakfiets

De KrachtFabriek (DKF) upcyclet mensen, dingen, planten en gebouwen. In gewoon Nederlands: in DKF knappen mensen, dingen, planten en gebouwen op. DKF maakt daarbij gebruik van wat er is … het hergebruikt … en het maakt van ‘niets’ iets. Steeds meer Houtenaren weten DKF te vinden en doneren hun overtollige nog goede spullen. Zo vinden Houtense welvaartsresten via DKF hun weg naar een ‘nieuw leven’. De producten die ontstaan gaan naar nieuwe eigenaren. Denk daarbij aan computers en meubels. Het uiteindelijke restafval gaat naar het afvalscheidingsstation of naar (commerciële) inzamelingspunten. Als de bakfiets met aanhanger er komt gaan deze vervoersstromen voortaan elektrisch in plaats van met de auto. Én onze netwerkpartners mogen ‘m natuurlijk ook gebruiken. Zo geven we samen invulling aan een schoner milieu, meer gezonde beweging en de deeleconomie.

De KrachtFabriek vraagt een bijdrage van 3.000 euro aan DFHouten om de aankoop van de bakfiets met aanhanger mogelijk te maken.

 

dkfInitiatiefnemer

De KrachtFabriek is een sociale onderneming die zich ten doel stelt bij te dragen aan een transitie naar een meer humane en duurzame samenleving, door omgevingen te creëren waar werkwillenden in hun kracht komen. De KrachtFabriek bestaat uit 240 inspirators. De KrachtFabriek doet dit door het beschikbaar stellen van ruimte en het organiseren van bijeenkomsten waar werkwillenden elkaar kunnen ontmoeten, helpen, motiveren, inspireren en uitdagen. Hierbij staan twee vragen centraal: Wat heb je nodig? En wat wil je bijdragen?

  

Voortgang

bakfiets  (4)Sinds augustus 2016 is de bakfiets in De Krachtfabriek aanwezig. De plaatselijke pers heeft er aandacht aan gegeven.

Eind oktober 2017 is de bakfiets veelvuldig gebruikt, om niet te gebruiken resten van de uit elkaar gehaalde computers en laptops van de computerwerkplaats weg te brengen naar het afvalscheidingsstation in Houten. Ook is de bakfiets gebruikt bij de levering van Bijenhotels BeeBnB, een product van De Krachtfabriek aan inwoners van Houten. Voor de gemeente Houten hebben inspirators en deelnemers van de dagbesteding samen gewerkt aan het realiseren van een insectenhotel voor in de VlinderYdille bij de Veste. Daarvoor zijn met de bakfiets diverse materialen uit de natuur opgehaald, bijvoorbeeld bamboe en riet. Ook maken inspirators van De Krachtfabriek gebruik van de bakfiets. Bijvoorbeeld voor het vervoer van hun producten naar de PoP Up Store 'Laden en Lossen”. De bakfiets wordt ook geleend door inspirators die een privé klusje hebben; o.a. om spullen te verhuizen, boodschappen te doen, afvoeren van tuinafval naar afvalscheidingsstation, meubels ophalen om te up cyclen/ op te knappen op De Krachtfabriek. 

  

bakfiets  (3)

 Je zou kunnen zeggen dat de bakfiets door het gebruik ervan aan deze bijzondere activiteiten bijdraagt aan kruisbestuivingen en verbindingen tussen verschillende organisaties en mensen. De initiatiefnemers schatten dat de bakfiets ongeveer 1000 km heeft afgelegd. Dit is niet altijd goed bijgehouden, maar voor het komende jaar gaan de gebruikers beter hun kilometers bijhouden, evenals waarvoor de bakfiets wordt gebruikt.