afbeelding3U kunt eenvoudig initiatieven indienen die een kleine financiële bijdrage nodig hebben. Heeft u maximaal €500 nodig om een aansprekend initiatief te starten gericht op verduurzaming en heeft het initiatief geen commercieel doel? Dan kunt u uw idee indienen bij DFHouten als Kleine Keus initiatief. De kleine keus is bedoeld voor kleinere duurzame initiatieven waarmee u de Houtense gemeenschap een dienst bewijst. Het gaat bijvoorbeeld over kleinschalige initiatieven van particulieren of verenigingen waarmee u Houtense burgers bewust maakt wat zij zelf kunnen doen aan energie- of waterbesparing, of hergebruik van materialen. Maar ook voor lesmateriaal of voor een spreker kunt u een bijdrage aanvragen. Voorwaarde voor Kleine Keus initiatieven is dat een gevraagde bijdrage minder is dan 500 euro. Voor Kleine Keus initiatieven wordt de inschrijving gesloten als het budget voor deze kleine projecten op is. De aanvragen voor de Kleine Keus worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Ook voor de Kleine Keus geldt een aantal voorwaarden en onder "wat kan ik doen" vindt u meer over de procedure.