Wij hebben verschillende vormen van financiele bijdragen (gift of lening):

 
1. De Kleine Keus, een bijdrage tot maximaal €500 per initiatief, is het hele jaar beschikbaar voorzover het budget toereikend is.
2. De Groene Keus, een bijdrage tot maximaal €5.000 per initiatief, wordt een keer per jaar in een aanvraagronde uitgegeven.
3. De Groene Prijsvraag, een bijdrage van €10.000 of €5.000, een nieuw experiment in 2020. Lees hier meer.
 

Een initiatief moet aan onze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Daarnaast passen wij onze beoordelingscriteria toe om het initiatief te beoordelen. Daarbij hebben wij een vaste rolverdeling.


Voorwaarden 

 1. Het initiatief wordt uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen van Houten of is expliciet gericht op de Houtense inwoners. Daarbij mag het initiatief niet alleen gericht zijn op het eigen belang.
 2. Het initiatief mag bij de aanvraag nog niet zijn gestart.
 3. Na toekenning van onze bijdrage is het initiatief binnen zes maanden gestart en binnen een jaar gerealiseerd.
 4. Alleen initiatieven die zonder een bijdrage van DFHouten niet gerealiseerd kunnen worden komen in aanmerking voor ondersteuning.
 5. Organisaties die DFHouten financieren zijn uitgesloten van deelname.

Aanvullend voor de Groene Keus:

 1. Het initiatief is voorzien van een duidelijke beschrijving van het project met begroting en de medefinanciering. Hierbij zit een planning van de activiteiten die leiden tot de verwachte resultaten. Het plan beschrijft hoe, wanneer en met welke partners en middelen het bijdraagt aan duurzaamheid. 
 2. De initiatiefnemer levert een eigen bijdrage (in geld, materiaal of uren) die ten minste gelijk is aan onze bijdrage. 

Beoordelingscriteria

 1. De mate waarin het initiatief bijdraagt aan verduurzaming in de gemeente Houten. In hoeverre is aan het eind van het project, Houten een stukje duurzamer geworden?
 2. De mate waarin het initiatief (maatschappelijke) groepen in Houten bereikt die profijt hebben van het project. Hoe groot is de groep die wordt bereikt in Houten?
 3. De kans van slagen van het initiatief. Is het initiatief voorzien van een degelijk plan? In welke mate is het technisch en organisatorisch goed uitvoerbaar? 
 4. De mate waarin het project vernieuwend is voor Houten. Deze vernieuwingen kunnen technisch, organisatorisch of maatschappelijk vernieuwend zijn.

 


Rolverdeling

Het DuurzaamheidsFonds Houten bestaat uit de werkgroep, die het dagelijkse werk doet, en het bestuur die de belangrijke besluiten neemt.

Aanvragen voor bijdragen worden door de werkgroep beoordeeld en besproken. Zij adviseren indieners over hun initiatief.

Het bestuur bepaalt uiteindelijk welke initiatieven een bijdrage ontvangen.