DFHouten is een stichting. Het bestuur bestaat uit drie onbezoldigde leden. Het bestuur is deskundig en betrokken bij de Houtense samenleving.
 

GijsGijs van Kuik, voorzitter (1951, getrouwd, twee kinderen) woont al meer dan 20 jaar in Houten, na omzwervingen door Brabant (waar hij vandaan komt), Zuid-Holland en de stad Utrecht. Hij is hoogleraar aan de TU-Delft, verantwoordelijk voor de coördinatie van het windenergie onderzoek. Daarvoor heeft hij meer dan 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt (Stork), en daarvoor op de universiteiten van Delft en Eindhoven, waar hij gepromoveerd is. Hij stond op plaats 96 in de eerste editie van de Duurzame Top 100 van Trouw.

 

 

Niels van Dongen, penningmeester (1970, samenwonend, 2 kinderen) is partner en co-owner van organisatieadviesbureau Rijnconsult BV. van 2005 tot en met 2017 gevestigd in Houten. Zelf geen inwoner van Houten, echter vanuit Rijnconsult zeer betrokken op sociaal maatschappelijk gebied vanuit het lidmaatschap van Stichting Platform Maatschappelijk Ondernemen (PMO) Houten als voorzitter van het bestuur.  

 

 

 

 

 

Ernst van ZuilenErnst van Zuijlen, secretaris (1958, getrouwd, 4 kinderen) woont sinds begin 2017 in Houten maar heeft al een sterke band met de gemeente, vanwege zijn basketbal verleden bij de Woodpeckers, UWind en de Ecowijk Mandora. Hij is in Utrecht geboren en heeft daar ook natuurkunde gestudeerd. Daarna heeft hij altijd in de Duurzame Energie gewerkt, als consultant, windprojectontwikkelaar en de laatste jaren als coördinator van het onderzoek voor wind op zee en hij is parallel daaraan altijd als belangenbehartiger actief geweest.

 

 

 

 

  

 

Oud bestuurslid

Kornelis Blok, tot 2017 bestuurslid (1956, getrouwd, vier kinderen) woont sinds 1997 met veel plezier in Houten. Hij is wetenschappelijke directeur van energie-adviesbureau Ecofys en hoogleraar duurzame energie aan de Universtiteit Utrecht. Hij was lid van het wetenschappelijke klimaatpanel (IPCC) van de Verenigde Naties. Hij stond in 2014 op plaats 37 in de Duurzame Top 100 van Trouw. Belangrijke drijfveer: duurzame energie voor iedereen.