Het Duurzaamheidsfonds Houten stelt financiële middelen beschikbaar aan initiatieven gericht op het realiseren van duurzaamheid in Houten. Klik hier om te zien voor welke initiatieven het fonds momenteel open staat. Iedere bewoner, instelling, vereniging, stichting en ieder bedrijf in Houten kan een duurzaam initiatief indienen. Voor elk initiatief gelden voorwaarden waaraan iedere aanvraag moet voldoen en een aantal beoordelingscriteria waarop DFHouten het initiatief beoordeeld.

 

Voorwaarden 

1. Het project wordt uitgevoerd door initiatiefnemer binnen de gemeentegrenzen van Houten of is expliciet gericht op de Houtense inwoners. Daarbij mag het initiatief niet enkel gericht zijn op het eigen belang.

2. Indien de gevraagde bijdrage meer dan 500 euro bedraagt levert de initiatiefnemer een eigen bijdrage (in geld, materiaal of uren) die ten minste gelijk is aan de bijdrage die ze van DFHouten (en eventuele andere instanties) vraagt.

3. Na toekenning van steun door DFHouten is het initiatief binnen zes maanden gestart en binnen een jaar gerealiseerd.

4. Alleen initiatieven die zonder een bijdrage van DFHouten niet gerealiseerd kunnen worden komen in aanmerking voor ondersteuning.

5. Het project mag bij de aanvraag nog niet zijn gestart.

6. Het initiatief is voorzien van een duidelijke beschrijving van het project met begroting en de medefinanciering. Hierbij zit een planning van de activiteiten die leiden tot de verwachte resultaten. Het plan beschrijft hoe, wanneer en met welke partners en middelen het bijdraagt aan duurzaamheid. 

7. Organisaties die DFHouten financieren zijn uitgesloten van deelname.

 

Beoordelingscriteria

1. De mate waarin het initiatief bijdraagt aan verduurzaming in de gemeente Houten. In hoeverre is aan het eind van het project, Houten een stukje duurzamer geworden?

2. De kans van slagen van het initiatief. Is het initiatief voorzien van een degelijk plan? In welke mate is het technisch en organisatorisch goed uitvoerbaar? Voor kleine initiatieven (bijdrage DFHouten < 500 euro) geldt dit criterium niet.

3. De mate waarin het project vernieuwend is voor Houten. Deze vernieuwingen kunnen technisch, organisatorisch of maatschappelijk vernieuwend zijn.

4. De mate waarin het initiatief (maatschappelijke) groepen in Houten bereikt die profijt hebben van het project. Hoe groot is de groep die wordt bereikt in Houten?

NB: Het bestuur van DFHouten beoordeelt hoe de initiatieven scoren op deze criteria en of een initiatief uiteindelijk in aanmerking komt voor financiële steun van DFHouten.