DFHouten ondersteunt en stimuleert duurzame initiatieven op verschillende manieren:

1. Het bieden van een podium
DFHouten brengt inwoners, instellingen en bedrijven met duurzame ideeën en initiatieven bij elkaar. Hierdoor worden deze sneller haalbaar.

2. Het bieden van een netwerk
Een aantal experts bieden belangeloos hun kennis en kunde aan. Zij geven graag advies over uw duurzame idee.

3. Het bieden van een financiële bijdrage
Het fonds kan plannen op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Houten met financiële middelen ondersteunen. Dit kan in de vorm van een gift of een (renteloze) lening. Initiatieven kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op energiebesparing, duurzame energiebronnen, duurzame mobiliteit, vergroten biodiversiteit, stadslandbouw, verminderen gevolgen klimaatverandering, verminderen afvalstromen of duurzaamheid in het algemeen. Bewoners, stichtingen, verenigingen, bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van het fonds.

Voor het beoordelen van initiatieven geldt een aantal criteria. Is er een duurzaam initiatief binnengekomen dan is de procedure als volgt:
1. wordt op volgorde van binnenkomst behandeld.
2. wordt beoordeeld door  de werkgroep.
3. kan de werkgroep een toelichting vragen aan de initiatiefnemers.
4. kan de werkgroep eventuele voorstellen tot verbetering aangeven. 
5. kunnen de initiatiefnemers ondersteuning krijgen van een van onze experts. Gezamenlijk kan het plan dan verder uitgewerkt worden. Zodat de mogelijkheid op financiële steun vergroot wordt.
6. het initiatief wordt definitief ingediend.

De werkgroep maakt uiteindelijk een selectie van de definitief ingediende initiatieven. Op basis van de criteria bepaalt zij de rangorde. Daarna legt de werkgroep de geselecteerde initiatieven en daarbij behorende rangorde voor aan het bestuur. Het bestuur maakt uiteindelijk de keuze welke initiatieven DFHouten zal steunen.
 
Om een concreet beeld te krijgen van onze activiteiten kunt onderaan deze pagina de jaarverslagen downloaden.