DFHouten zal contactgegevens van personen (naam, adres, telefoonnummer en mailadres(sen) bewaren die contact hebben gezocht met DFHouten, denk aan een opgave voor een evenement, informatie gevraagd van DFHouten of een aanvraag hebben gedaan voor een gift van DFHouten. DFHouten kan deze persoonsgegevens gebruiken om contacten te leggen tussen en met personen ten behoeve van haar statutaire doel. Persoonsgegevens zal DFHouten nooit delen met derden zonder toestemming van de betrokkene(n). Ook zal DFHouten de persoonsgegevens op verzoek van de betrokken personen direct verwijderen. Uitzondering daarop zijn de gegevens van personen die een gift van DFHouten hebben ontvangen, welke DFHouten minimaal 7 jaar bewaard voor haar eigen (wettelijke) financiële verantwoording .

Duurzame wensen voor 2021! https://t.co/iv8GMflTBI
Praten jullie ook mee over onze energie transitie? https://t.co/EnAIUlVWk1