daglogo

Houtense inwoners is gevraagd een duurzaam idee in te sturen om Houten duurzamer te maken. Het duurzaamheidsfonds Houten steunt ieder jaar een aantal van deze initiatieven. Dit jaar hebben we gevraagd extra aandacht te geven aan de energietransitie. En we hebben vooral jongeren of organisaties voor jongeren uitgedaagd een initiatief in te sturen. Een bijdrage tot 10.000 euro van DFHouten is mogelijk. Op 1 oktober is de inzendingstermijn afgesloten. 

Tussen 17 en 26 november 2021 konden Houtenaren hun stem uitbrengen op 4 initiatieven. Op 27 November is de trofee uitgereikt aan de winnaar.