Het Wellant is druk bezig met de aanleg van de duurzame tuin en heeft maandag 19 mei j.l. gaf zij een informatieavond over de tuin georganiseerd voor haar directe buren. In november 2013 heeft het Wellant college de 'Groene keus van Houten' gewonnen met dit project. Bij het schoolgebouw zijn Mbo en VMBO leerlingen druk bezig de tuin aan te leggen.

wellant 1De bewoners werden rondgeleid in de tuin en kregen uitleg. Hen is gevraagd om mee te denken over het gebruik van de tuin. Het Wellantcollege wil de tuin ook gebruiken om duurzame relaties op te bouwen met bijvoorbeeld bedrijven, organisaties zoals de Zonnebloem en buurtbewoners.

In het midden van de tuin is een plein aangelegd waar mensen ontvangen kunnen worden. Het geld wordt besteed aan zonnepanelen en een windchallenge (kleine windmolen) waarmee waterpompen en lampen van elektriciteit worden voorzien. Andere onderdelen van de tuin zijn een groene wand, insectenwand, vijver en regenwateropvang. Naar aanleiding van deze avond wordt met de buurtbewoners verder gesproken over het gebruik van de tuin voor de omgeving van de school.