Ook in 2014 wil het Duurzaamheidsfonds Houten (DFHouten) weer duurzame projecten financieel ondersteunen. Naast ‘Energie’ komen nu ook de thema’s ‘Grondstoffen’, ‘Water’, ‘Voedsel’ en ‘Biodiversiteit’ in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het fonds. Projectvoorstellen die voor 16 november 2014 binnen zijn bij DFHouten dingen mee naar een lening of gift. Het bestuur van

afbeelding21

DFHouten beslist over de voorstellen op basis van de kwaliteit van de projecten.

In Houten zijn veel mensen, bedrijven en organisaties actief op het gebied van duurzaamheid. Bestuursvoorzitter van DFHouten Gijs van Kuik hoopt dat veel partijen met goede voorstellen voor het fonds komen. “Hopelijk maken ze het ons ook dit jaar weer goed lastig om te kiezen tussen alle goede voorstellen!”

 

DFHouten richt zich in 2014 op:

- Energie.  Een verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen door energiebesparing en/of door de inzet van hernieuwbare energie;

- Grondstoffen. Het verminderen van het gebruik van eindige voorraden door vermindering van afval en/of door hergebruik van afval;

- Water. Zuinig (her)gebruik van water;

- Voedsel. Zowel het voorkomen van verspilling van voedsel als het duurzaam produceren van voedsel;

- Versterken van de biodiversiteit.