Het begrip duurzaamheid kent vele invalshoeken. Vraag aan iemand wat duurzaamheid is en je krijgt verschillende antwoorden; van ‘zonnepanelen’ tot ‘zuinig omgaan met de aarde’. In Houten wordt duurzaamheid ook steeds belangrijker. Het DuurzaamheidsFonds Houten is er om duurzame ideeën van de Houtense bevolking te ondersteunen. Het fonds is sinds 2013 actief. Een mooi moment om het bestuur van dit fonds te vragen wat zij

afbeelding20als grote duurzame uitdagingen zien in Houten. Het bestuur bestaat uit Gijs van Kuik (hoogleraar TU Delft), Kornelis Blok (wetenschappelijk directeur van Ecofys en hoogleraar energiesystemen, ook aan de TU Delft) en Niels van Dongen (partner bij en co-owner van organisatieadviesbureau Rijnconsult te Houten).

Gijs van Kuik ziet veel mogelijkheden in het besparen van energie en in duurzame opwekking van energie. Iedereen kan daar zelf iets aan doen, zoals

thuis energie besparen, de woning isoleren en bijvoorbeeld zonnepanelen aanbrengen. Het vergt wel een voorinvestering wat voor iedereen een persoonlijke keuze is. Vaak kan de investering zichzelf terugverdienen en kan het ook meer rendement opleveren dan een spaarrekening. Daarnaast zou de unieke ruimtelijke structuur van Houten zich bijzonder goed lenen voor het vervoer met bijvoorbeeld elektrische karretjes. Houten heeft bij elke wijk een inprikker en daar kun je een systeem voor het overladen van bijvoorbeeld goederen voor bedenken. Het fonds zou dan bijvoorbeeld een voorstudie kunnen ondersteunen die dit uitzoekt. Zoiets zou een heel innovatief zijn, waar Houten een voorbeeldfunctie mee kan vervullen.

Kornelis Blok vult aan dat de samenleving als geheel halverwege deze eeuw overgeschakeld moet zijn van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Om te beginnen zou je het beperken van energiegebruik moeten stimuleren, want gebouwen en huizen gebruiken veel energie. Het energieneutraal maken is het hoogst haalbare, het supergoed isoleren is daarin een eerste stap. Het zou bijvoorbeeld ook mooi zijn als iemand kan uitzoeken wat het traject energieneutraal maken van woningen betekent voor Houten. Wat zijn de kosten, hoe betaal je dat, wat zijn de risico’s en wat het rendement? 
Alle drie de bestuursleden vinden het lopende buurtinitiatief van de Hoeven Energie heel charmant, vanwege de schaal en de voorbeeldwerking. Zij hebben een warmtecamera aangeschaft om zodoende de warmtelekken van woningen op te sporen. Met dit project worden mensen zich bewust van de besparingsmogelijkheden (meten is weten) en zij krijgen concreet advies. Het buurtinitiatief versterkt ook de sociale banden in de wijk. Het bestuur ziet graag dat dergelijke initiatieven navolging verdient. Het voltallige bestuur ziet in bewustwording van de jeugd een belangrijk aandachtsgebied.

Niels van Dongen zou graag meer initiatieven willen zien om de jeugd op middelbare scholen betrekken bij duurzaamheidskwesties. Juist de jeugd in het voortgezet onderwijs kan op creatieve gedachten worden gebracht op het gebied van duurzaamheid. Er zijn vakken waar dat goed bij aansluit, ze kunnen aan zaken rekenen of met vernieuwende ideeën komen. Dat kan ook de ondernemende geest aanwakkeren. Het is de kunst om jongeren en de scholen te verleiden om met ideeën te komen die zorgen dat jongeren (meer) positief tegenover duurzaamheid komen te staan. Zij zitten in een interessante vormende periode, dus als je deze groep meekrijgt, kan dat een stap voorwaarts betekenen. Hij ziet daarnaast in het ondersteunen van duurzame ondernemingen in de startup fase ook een rol voor het duurzaamheidsfonds.