Geef jouw warmte door FB-nextdoor-rechthoekig.png

Of je nu arm of rijk bent: bijna iedereen krijgt in de maanden november en december een energie-compensatie (ook wel energiekorting genoemd) van totaal 380 euro. Maar heb je dat geld écht nodig? Veel Houtense huishoudens hebben het nu al zwaar en zitten straks in de kou.

Geef jouw warmte door

Help medebewoners van Houten deze winter een handje met een simpele donatie. Met het doneren van (een deel van) jouw energie-compensatie zorg je dat zoveel mogelijk Houtenaren er deze winter warm bij zitten.

Hoe werkt het? 

Verduurzaming van een school op grote schaal. In dit project werken verschillende Houtense partijen aan het verduurzamen van het schoolgebouw en het vergroenen van de omgeving.

 

Aanloop

Op initiatief van het DFH kwamen eind 2020 twintig vertegenwoordigers van Houtense bedrijven en organisaties bij elkaar. Uit een aantal ideeën moesten zij samen een groot en duurzaam Houtens project formuleren. Tijdens de bijeenkomst zijn drie ideeën uitgewerkt. Daarvan is er één uitgekozen: ‘De verduurzaming van de Heemlanden’. Dit project is groot en zichtbaar (in het centrum), bevordert samenwerking tussen jongeren en experts. En het gaat over biodiversiteit, maar ook over energie en klimaat en over maatschappelijke betrokkenheid. Het Duurzaamheidsfonds stelt hiervoor €20.000 ter beschikking als startkapitaal.

 

Aanpak

Er zijn twee werkgroepen gevormd. De één gaat over vergroening van de omgeving. Hier wordt samengewerkt met Yuverta (voorheen Wellant). De andere werkgroep gaat over verduurzaming van het gebouw (energiebesparing, circulariteit, materialen, inrichting). Hier is BBN een belangrijke partner. De actieve betrokkenheid van leerlingen en personeel is voor het project essentieel.

 

Stand Van Zaken

Om het schoolgebouw toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken voor de Houtense scholieren wil de Heemlanden dat het project ook rekening houdt met huidige en toekomstige lesvormen. Er zijn schetsontwerpen voor de omgeving gemaakt en is een rapport opgeleverd over de technische mogelijkheden van het gebouw. De uitwerking heeft wat vertraging opgelopen. Niet alleen door corona, maar ook door onzekerheden rond de Houtense Ruimtelijke Koers. Daarin was even sprake van eventuele nieuwbouw van de Heemlanden op een andere locatie. Eind 2022 zijn de partners en DFH klaar om een volgende stap te zetten. DFH gaat de partijen die bij de eerste bijeenkomst hebben meegedacht en bijgedragen hebben aan de ideeën opnieuw betrekken.

afbeelding3U kunt eenvoudig initiatieven indienen die een kleine financiële bijdrage nodig hebben. Heeft u maximaal €500 nodig om een aansprekend initiatief te starten gericht op verduurzaming en heeft het initiatief geen commercieel doel? Dan kunt u uw idee indienen bij DFHouten als Kleine Keus initiatief. De kleine keus is bedoeld voor kleinere duurzame initiatieven waarmee u de Houtense gemeenschap een dienst bewijst. Het gaat bijvoorbeeld over kleinschalige initiatieven van particulieren of verenigingen waarmee u Houtense burgers bewust maakt wat zij zelf kunnen doen aan energie- of waterbesparing, of hergebruik van materialen. Maar ook voor lesmateriaal of voor een spreker kunt u een bijdrage aanvragen. Voorwaarde voor Kleine Keus initiatieven is dat een gevraagde bijdrage minder is dan 500 euro. Voor Kleine Keus initiatieven wordt de inschrijving gesloten als het budget voor deze kleine projecten op is. De aanvragen voor de Kleine Keus worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Ook voor de Kleine Keus geldt een aantal voorwaarden en onder "wat kan ik doen" vindt u meer over de procedure.

Voor het zesde jaar heeft het Duurzaamheidsfonds Houten budget voor initiatieven die Houten duurzamer kunnen maken. Zeven beoordeelde plannen komen deze week online op de website van het Duurzaamheidsfonds. Houtenaren kunnen tussen 9 en 16 november dan op www.dfhouten.nl stemmen welk plan hun voorkeur heeft. Het plan met de meeste stemmen is de winnaar van de Groene Keus 2018. De uitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op 17 november in de Heemlanden. Naast de uitreiking van de Trofee, zal ook de wethouder Duurzaamheid , Hilde de Groot aanwezig zijn. De Heemlanden gaat vertellen wat de school doet op het gebied van duurzaamheid.

Er kwamen dit jaar 20 ideeën binnen bij het Duurzaamheidsfonds waarvan om verschillende redenen enkele afvielen of teruggetrokken werden. Om in aanmerking te komen voor subsidie worden de plannen beoordeeld op haalbaarheid, het innovatieve karakter, realisatie in de gemeente Houten, overstijging van eigenbelang en uiteraard de bijdrage aan duurzaamheid.

De voorgestelde initiatieven van dit jaar zijn zeer verschillend. Enkele richten zich op verbetering van natuur, andere op afval, hergebruik of duurzaam ondernemen. Opvallend is dat er dit jaar geen project over energiebesparing bij zit.

De Groene Keus bijeenkomst vindt plaats in de Heemlanden op zaterdagmiddag 17 november van 14.30- 18.00 uur. Iedereen die belangstelling heeft om meer te horen over de projecten, wat de gemeente aan verduurzaming doet of wil weten welk project de Groene Keus 2018 wint en de trofee krijgt is welkom.

DSC 0895

 

daglogo“Niet minder, maar anders.”

Op zaterdag 9 december trotseerden zo’n honderdtwintig Houtenaren de sneeuw voor de Inspiratiedag Energie voor Houten. Bij binnenkomst kregen zij een stemkastje, onmisbaar voor het interactieve centrale programmaonderdeel. Maar voor de start daarvan konden de bezoekers eerst even opwarmen met koffie, thee en lokaal lekkers. Op de markt konden zij kennismaken met verschillende duurzame Houtense initiatieven: Fablab, Tinkerinq, GroenZonnig Houten, Opgewekt Houten, De Hoeven Energie, Wereldwinkel Houten, Repaircafé, DoChallenge, buurthuis Ecowijk, Bloemen rondweg, het Wellant, de Heemlanden, Powerplant (Go Ape), Energy Challenges en de gemeente Houten. Al snel klonk een gezellig geroezemoes in de aula van het Houtens.

Houten energieneutraal

Op uitnodiging van dagvoorzitter Petra Boom nam iedereen plaats voor het podium. Na een kort interview met de organisatoren Duurzaamheidsfonds Houten en gemeente Houten startte een korte animatie ‘Houten energieneutraal’.  Naar 100% lokale duurzame energie is een forse opgave, maar het kan! En iedereen kan daaraan meedoen. Maar dan wordt het leven wel iets anders. Hoe anders schetsten Andries van den Broek (Sociaal en Cultureel Planbureau) en Kees Vringer (Planbureau voor de Leefomgeving) aan de hand van de vier V’s: Verwarming, Vervoer, Voeding en Vakantie.

DSC 1003

Hoe duurzaam is de zaal?

De stemkastjes maakten duidelijk hoe de aanwezigen er op deze thema’s voorstaan. Zo had maar liefst een derde van de aanwezigen geen auto. Maar tegelijkertijd waren de meesten in de zaal in 2017 wel met het vliegtuig op (korte) vakantie geweest. Kees Vringer: “Met een jaarlijkse vakantie naar Thailand gaan we het niet redden.” De vraag hoe je de groei van de luchtvaart kunt beperken leverde mooie gesprekken op met de zaal. Wordt vliegen dan alleen voor de rijken? Of zijn er andere oplossingen mogelijk?

Zoveelste energietransitie

Andries van den Broek plaatste de energietransitie in een historisch perspectief. Wat kunnen we leren van de komst van elektriciteit, de aansluiting op het Groningse aardgas en de opkomst van olie? In ieder geval dat elke verandering op weerstand stuit en in het begin zeker niet als vooruitgang wordt gezien. Andries: “Verandering van een samenleving kost tijd. Het gedrag van al die individuen moet veranderen. Of een andere optie is investeren in de jeugd en wachten tot de weerstand letterlijk uitsterft.” Dat statement werd nog een paar keer aangehaald tijdens de workshops.

Workshop

In de workshops gingen de Houtenaren zelf aan de slag voor een duurzamer Houten. Een groep jongeren van college De Heemlanden keek kritisch naar hun eigen gedrag en wat zij anders kunnen doen. Andere Houtenaren lieten zich inspireren hoe je zelf thuis energie kan besparen en opwekken. Er waren levendige gesprekken over wat er nodig is voor een energieneutraal Houten: welke technieken en gaan we het samen doen of ieder voor zich? In twee andere workshops stond juist dat ‘samen doen’ centraal. Daar kregen deelnemers inspiratie en (ervarings)kennis voor het starten van een eigen initiatief. Misschien wordt één van de deelnemers aan deze workshops wel de winnaar van de Groene Keus in 2018…

DSC 1124Groene Keus 2017

De verkiezing van de Groene Keus 2017 vormde de afsluiter van de Inspiratiedag Energie voor Houten. Maar liefst negen initiatieven hadden dit jaar een aanvraag ingediend bij het Duurzaamheidsfonds Houten:

Heel Houten heeft kunnen stemmen op hun favoriet. Maar liefst  4541 stemmen zijn er geteld. De voorzitter van het Duurzaamheidsfonds, Gijs van Kuik, was trots op zoveel initiatieven en stemmen: “De Groene Keus wordt duidelijk steeds breder!” Met één druk op de knop onthulde hij samen met de dagvoorzitter de winnaar van de Groene Keus 2017. En dat is de werkgroep Groene Kerk van de RK Parochie Houten.. . Zij krijgen als winnaar van de Groene Keus de trofee van 2017! Daarnaast krijgen zij 10.000 euro voor duurzame en sfeervolle LED verlichting in haar kerk, ter vervanging van de (kwikdamp)lampen. Alle negen initiatiefnemers krijgen financiële ondersteuning voor het realiseren van hun duurzame initiatief. Wilt u ook meedoen om een Houten duurzaam te maken? Volgend najaar is er wederom een ronde waarin u een duurzaam initiatief kunt indienen. Houdt daarvoor de website van dfhouten.nl in de gaten!

DSC 1148

 

(Klik hier voor het volledige programma)

 

Hieronder vind u de beschrijving van de workshops op 9 december 2017:

Wat kan ik zelf doen?

- Eenvoudig thuis energie besparen (Frans Versteeg en John Venneman)

Hoe kun je thuis je energierekening snel naar beneden krijgen zonder investeringen en zonder in de kou te zitten? Frans Versteeg en John Venneman leggen uit hoe je dat makkelijk kunt doen.

- Thuis groene energie opwekken (Wilko Kistemaker en Peter Molenaar)

Zonnepanelen of een zonneboiler op je dak leggen. Het lijkt ingewikkelder dan het is. Het lijkt ook duurder dan het is. Wilko en Peter Molenaar vertellen wat er nodig is voor een eigen groene energiecentrale.

 

Ik heb een idee, hoe organiseer ik het?

- Hoe zet ik een duurzaam initiatief in elkaar? (Katrin Larsen en Ida Smit)

Aan de hand van het succesvolle buurtinitiatief‘de Hoeven Energie’ vertellen Katrin en Ida wat er bij komt kijken als je een inwonersinitiatief opzet, hoe je hulp kunt inroepen en wat je kunt bereiken.

- Ik heb een duurzaam idee en heb daarvoor geld nodig Martijn van Groen en Annemartine Cox

Martijn en Annemartine van het Duurzaamheidsfonds Houten vertellen hoe je financiële ondersteuning kunt krijgen voor de uitvoering van bijvoorbeeld je profielwerkstuk over verduurzaming of andere duurzame ideeën.

 

Ideeën voor Houten in de toekomst

- Houten klimaatneutraal in 2040 (Bregje Tettelaar en Marco Harms)

Gemeente Houten heeft TNO laten doorrekenen wat technisch nodig is om Houten in 2040 klimaat neutraal te laten zijn. Denk mee over hoe we dit kunnen gaan aanpakken.

- Jongeren en duurzaamheid (Roy Dielemans - docent Heemlanden -  en Fenna Braune)

Waar komen jouw spullen vandaan? Hoeveel energie verbruik jij? Welke invloed heb jij daarmee op het leven van mensen buiten Nederland? Dagelijks krijgen we via social media een stroom aan informatie. Wat kan jij zelf bijdragen aan een betere toekomst, voor jou en voor anderen? In deze korte workshop gaan we deze vragen verkennen.

 

(Klik hier voor het volledige programma)

 

Dank voor uw opgave. U ontvangt per e-mail een bevestiging.

 

Klik hier om aan te geven welke initiatieven in 2017 door DFHouten gesteund moeten worden.

 

daglogoEen duurzame toekomst…, daar gaan we samen naartoe. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Wat is er voor nodig? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Wat kun en wil je zelf doen? Of samen met je buren? En wie zou je daarbij kunnen helpen? Praat, denk en doe mee op de Inspiratiedag Energie voor Houten.  

De inspiratiedag vond plaats op zaterdag 9 december 2017 in het Houtens (Kruisboog 1, Houten) van 12.30 uur tot 17.00 uur. De dag biedt een afwisselend programma met (interactieve) lezingen, workshops, films, stemrondes en een markt. Allemaal rond het centrale thema: samen naar een duurzame toekomst. Foto's van deze dag kunt u hier vinden.

 

Inbreng van experts én deelnemers

filmhtnExperts van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben onderzocht hoe die duurzame toekomst er voor de gemiddelde Nederlander uitziet. Als we 'van het gas af' moeten, kunnen we dan nog autorijden? Wat betekent dit voor jouw woning, vakantie en de boodschappenmand? Op de Inspiratiedag Energie voor Houten delen deze experts hun bevindingen en betrekken de deelnemers hierbij.

De gemeente Houten heeft laten onderzoeken wat er nodig is om alle energie die verbruikt wordt in Houten ook lokaal duurzaam op te wekken. Hierover is een film gemaakt, die tijdens de Inspiratiedag Energie voor Houten voor het eerst getoond wordt. U kunt meedenken over wat er moet gebeuren en hoe we dat gaan doen.

 

Houtense Initiatieven

hoeven teamInspiratie is ook te halen bij vele Houtense initiatieven. Zij vertellen wat zij al doen voor een duurzame toekomst van Houten. Laat u door hen inspireren! U kunt bij deze initiatieven aanhaken. Of misschien heeft u zelf een vernieuwend idee en wilt u hiermee aan de slag? Ook dan is de Inspiratiedag Energie voor Houten interessant voor u. Houtenaren die al ervaring hebben, helpen graag bij het opzetten van nieuwe projecten.  

Tijdens deze middag wordt ook bekend gemaakt welke initiatieven in 2017 gesteund worden door DFHouten. Het initiatief dat de meeste publieksstemmen heeft gekregen, wordt extra in het zonnetje gezet. Deze winnaar van de Groene Keus 2017 wordt tijdens de Inspiratiedag bekend gemaakt.

 

Programma

12.30 uur Duurzame markt (doorlopend tot einde programma). Kom kijken wat Houtense initiatieven en andere aanbieders van duurzame producten en diensten u kunnen bieden.

13.30 uur Welkom door wethouder Michiel van Liere en dagvoorzitter Petra Boom

13.45 uur Presentatie ‘De toekomst tegemoet, Consumeren in 2050’ door Andries van der Broek (Sociaal en Cultureel Planbureau) en Kees Vringer (Planbureau voor de Leefomgeving). Zij nemen de deelnemers mee naar hoe onze duurzame toekomst eruit zou kunnen zien. Het publiek praat mee via stemkastjes.

14.30 uur Workshop ronde 1 (kies bij binnenkomst). 

15.00 uur Workshop ronde 2 (kies bij binnenkomst)

In de twee workshops rondes kun je:

• Meer te weten komen wat je zelf kan doen om energie te besparen of te verduurzamen.

• Advies krijgen wat je kunt doen als je een duurzaam idee hebt.

• Meepraten over jouw duurzame toekomst in Houten.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende workshops

15.30 uur De Groene Keus 2017 en bekendmaking publiekswinnaar met Gijs van Kuik (Duurzaamheidsfonds Houten), Mathieu Meijer (Eneco) en Michiel van Liere.

16.00 uur Afsluiting

Tot 17.00 uur Borrel en markt

 

Aanmelden

Deelname aan de Inspiratiedag Energie voor Houten is gratis. Wij stellen het wel op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Dat kon tot en met 8 december. U maakt dan kans op een energie-bespaarpakket (worden uitgereikt op de dag zelf). Én u bent verzekerd van een plaats op de inspiratiedag.

Bent u vergeten uzelf aan te melden of besluit u op het laatste moment langs te komen? Dat kan! Niet alle programma-onderdelen hebben een beperkt aantal plaatsen. U maakt dan echter geen kans op het energie-bespaarpakket. 

 

5 jaar DuurzaamheidsFonds Houten

Het duurzaamheidsfonds Houten (DF Houten) stimuleert de verduurzaming van Houten. Dat doet het fonds door Houtenaren financieel te steunen bij hun duurzame initiatieven. Inmiddels alweer 5 jaar! Reden om eens uitgebreider stil te staan bij de verduurzaming van Houten. Daarom organiseert DF Houten, in samenwerking met de gemeente Houten, de Inspiratiedag Energie voor Houten. 

 

daglogoAanmelden voor de inspiratiedag Energie voor Houten stellen we zeer op prijs ivm het programma en de catering. Hieronder kun je je opgeven. Onder de mensen die zich hebben aangemeld én aanwezig zijn, verloten we een energie-bespaarpakket ter waarde van 20 euro.

Mocht je vergeten zijn je aan te melden dan kun je altijd binnenlopen. Je maakt dan echter geen kans op het energie-bespaarpakket.

 

daglogoEen duurzame toekomst…, daar gaan we samen naartoe. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Wat is er voor nodig? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Wat kun en wil je zelf doen? Of samen met je buren? En wie zou je daarbij kunnen helpen? Praat, denk en doe mee op de Inspiratiedag Energie voor Houten.

Aanmelden kon tot en met 8 december 2017. U kunt ook zonder aanmelding binnenlopen.

 

De inspiratiedag vindt plaats op zaterdag 9 december 2017 in het Houtens (Kruisboog 1, Houten) van 12.30 uur tot 17.00 uur. De dag biedt een afwisselend programma met (interactieve) lezingen, workshops, films, stemrondes en een markt. Allemaal rond het centrale thema: samen naar een duurzame toekomst.

 

Inbreng van experts én deelnemers

filmhtnExperts van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben onderzocht hoe die duurzame toekomst er voor de gemiddelde Nederlander uitziet. Als we 'van het gas af' moeten, kunnen we dan nog autorijden? Wat betekent dit voor jouw woning, vakantie en de boodschappenmand? Op de Inspiratiedag Energie voor Houten delen deze experts hun bevindingen en betrekken de deelnemers hierbij.

De gemeente Houten heeft laten onderzoeken wat er nodig is om alle energie die verbruikt wordt in Houten ook lokaal duurzaam op te wekken. Hierover is een film gemaakt, die tijdens de Inspiratiedag Energie voor Houten voor het eerst getoond wordt. U kunt meedenken over wat er moet gebeuren en hoe we dat gaan doen.

 

Houtense Initiatieven

hoeven teamInspiratie is ook te halen bij vele Houtense initiatieven. Zij vertellen wat zij al doen voor een duurzame toekomst van Houten. Laat u door hen inspireren! U kunt bij deze initiatieven aanhaken. Of misschien heeft u zelf een vernieuwend idee en wilt u hiermee aan de slag? Ook dan is de Inspiratiedag Energie voor Houten interessant voor u. Houtenaren die al ervaring hebben, helpen graag bij het opzetten van nieuwe projecten.  

Tijdens deze middag wordt ook bekend gemaakt welke initiatieven in 2017 gesteund worden door DFHouten. Het initiatief dat de meeste publieksstemmen heeft gekregen, wordt extra in het zonnetje gezet. Deze winnaar van de Groene Keus 2017 wordt tijdens de Inspiratiedag bekend gemaakt.

 

Programma

12.30 uur Duurzame markt (doorlopend tot einde programma). Kom kijken wat Houtense initiatieven en andere aanbieders van duurzame producten en diensten u kunnen bieden.

13.30 uur Welkom door wethouder Michiel van Liere en dagvoorzitter Petra Boom

13.45 uur Presentatie ‘De toekomst tegemoet, Consumeren in 2050’ door Andries van der Broek (Sociaal en Cultureel Planbureau) en Kees Vringer (Planbureau voor de Leefomgeving). Zij nemen de deelnemers mee naar hoe onze duurzame toekomst eruit zou kunnen zien. Het publiek praat mee via stemkastjes.

14.30 uur Workshop ronde 1 (kies bij binnenkomst). 

15.00 uur Workshop ronde 2 (kies bij binnenkomst)

In de twee workshops rondes kun je:

• Meer te weten komen wat je zelf kan doen om energie te besparen of te verduurzamen.

• Advies krijgen wat je kunt doen als je een duurzaam idee hebt.

• Meepraten over jouw duurzame toekomst in Houten.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende workshops

15.30 uur De Groene Keus 2017 en bekendmaking publiekswinnaar met Gijs van Kuik (Duurzaamheidsfonds Houten), Mathieu Meijer (Eneco) en Michiel van Liere.

16.00 uur Afsluiting

Tot 17.00 uur Borrel en markt

 

Aanmelden

Deelname aan de Inspiratiedag Energie voor Houten is gratis. Wij stellen het wel op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Dat kon tot en met 8 december. U maakt dan kans op een energie-bespaarpakket (worden uitgereikt op de dag zelf). Én u bent verzekerd van een plaats op de inspiratiedag.

Bent u vergeten uzelf aan te melden of besluit u op het laatste moment langs te komen? Dat kan! Niet alle programma-onderdelen hebben een beperkt aantal plaatsen. U maakt dan echter geen kans op het energie-bespaarpakket. 

 

5 jaar DuurzaamheidsFonds Houten

Het duurzaamheidsfonds Houten (DF Houten) stimuleert de verduurzaming van Houten. Dat doet het fonds door Houtenaren financieel te steunen bij hun duurzame initiatieven. Inmiddels alweer 5 jaar! Reden om eens uitgebreider stil te staan bij de verduurzaming van Houten. Daarom organiseert DF Houten, in samenwerking met de gemeente Houten, de Inspiratiedag Energie voor Houten.