Heeft u een goed idee om de energietransitie in Houten te versnellen? Ook in 2017 maakt u weer een kans om voor uw project financiële steun van DFHouten te krijgen. U kan uw idee tot 15 oktober aan de werkgroep voorleggen. Zij kunnen u helpen de kans voor honorering zo groot mogelijk te maken. Uw uiteindelijke aanvraag moet vóór 12 november 2017 bij DFHouten binnen zijn. Hier is meer informatie te vinden.

afbeelding16