rk2

De verouderde, energieverslindende gasontbrandingslampen in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Houten zijn vervangen door duurzame Ledverlichting, waardoor het electriciteitsverbruik met 90% is verminderd.

De Groene Kerkwerkgroep is bijna twee jaar bezig geweest met het realiseren van deze vervanging.

Over…

De toepassing van LED verlichting in monumentale kerken is zeer complex en daarom vrij zeldzaam. Er moet met een aantal aandachtspunten rekening gehouden worden, zoals de goede lichtsterkte, de kleurweergave, het voorkomen van verblinding, een eenvoudige bediening in verband met de vele vrijwilligers, de mogelijkheid om de lichtsterkte te beperken en met de warmte-afgifte van de armaturen.

De totale kosten bedroegen €35.000.  Het trof dat het Duurzaamheidsfonds  een financiële bijdrage van €10.000 toekende. Ook de trofee “Groene Keuze 2017” werd aan dit project toegekend. Er werd een geldinzamelingsactie georganiseerd, die in totaal €14.000 opbracht. Iedere week werd de stand in de kerk op een “thermometer” met ledlampjes bijgehouden.

De resterende €11.000 is gefinancierd uit het onderhoudsbudget.

 

 Klik hier voor een filmpje.

 

 

Initiatiefnemer

rk3

Binnen de Houtense RK geloofsgemeenschap is de Werkgroep Groene Kerk actief om samen met de vele vrijwilligers concreet invulling te geven aan het begrip duurzaamheid. Dat gebeurt op vele fronten: op het gebied van energie, onderhoud en inkoop, maar ook op het gebied van bewustwording bij volwassenen en kinderen.