energy challenge

Met Energy Challenges gaan leerlingenteams een energiebesparings-campagne opstellen en zelf uitvoeren. Het daagt scholieren uit om slim met energie om te gaan – op school én thuis. De campagne richt zich op kennis, gedrag en (kleine) technische maatregelen, waarmee de leerlingen zoveel mogelijk mensen bij het project betrekken.

Over...

emergiechalenges

De leerlingenteams strijden met de energiebesparingscampagne ook tegen leerlingenteams van andere scholen, met een gezamenlijke kick-off en finale. Het doel van dit onderwijsproject is het ontketenen van enthousiasme over duurzaamheid, techniek en energie, het vergroten van kennis over energieverbruik en het realiseren van besparingen in de school en in de omgeving. Energy Challenges in Houten kan 5 scholen ondersteunen, zowel voortgezet onderwijs als primair onderwijs. De school, leerlingen en teamcoaches worden ondersteund door het techniek-, onderwijs- en communicatieteam (Razende Reporter). Het techniekteam zorgt voor monitoringsapparatuur, slimme meters en geeft maatwerkadvies. Onderwijskundigen ondersteunen de school en docenten in de aandacht voor duurzaamheid en energie(techniek) in de lessen en het curriculum. De Razende Reporter helpt om leerlingen te enthousiasmeren, bespreekt en beloont de plannen en zorgt met communicatie(advies) voor extra zichtbaarheid. Energy Challenges is onderdeel van een meerjarenstrategie van Stichting Technotrend, waarbij zij de school helpen als Energie Ambassade te fungeren in de wijk. Door jongeren te enthousiasmeren en ouders te activeren kan de school een aanjager worden in het verder verduurzamen van de gehele wijk, en zo bijdragen aan een duurzame toekomst voor mens en milieu. Technotrend vraagt 10.000 euro aan DFHouten.

 

Stichting TechnoTrendInitiatiefnemer

Stichting Technotrend staat voor het inzetten van techniekeducatie naar duurzame ontwikkeling. Om kinderen van jongs af aan te betrekken bij de zoektocht naar de duurzame samenleving, werk je aan een duurzame toekomst.