Het Lokaal

Stichting Het Lokaal wil een buurthuis realiseren waarin onder andere bijeenkomsten gehouden zullen worden om inwoners van Houten te inspireren op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor willen zij zelf het goede voorbeeld kunnen geven door een pand te realiseren dat volledig gasloos is. https://haagenhof.nl/het-lokaal/

Over…

Het Lokaal2

Op de plek van de voormalige basisschool Het Mozaiek de Haag zal in 2018 het project Haag & Hof worden gerealiseerd. Dit omvat de bouw van 20 woningen waarvan de helft Nul-Op-De-Meter en de helft energieneutraal. Daarnaast komt er een buurthuis genaamd ‘Het Lokaal’, een nieuwe ontmoetingsplek van en voor de buurt van circa 70 m² gebruiksoppervlak inclusief keuken. Een huiskamer en eetkeuken voor de buurt. Op de eerste verdieping van Het Lokaal komen twee sociale short-stay voorzieningen voor mensen die tijdelijk huisvesting nodig hebben (met een kleine beurs).

De stichting die dit pand gaat exploiteren vraagt een gift van €8000 om het pand uit te rusten met een lucht-warmtepomp om het pand gasloos te kunnen verwarmen.

  

Initiatiefnemer

De initiatiefnemers van Het Lokaal zijn Gerben Kamphorst en Margrieta Haan. Stichting Het Lokaal is opgericht om ontmoeting en duurzame initiatieven in de buurt te stimuleren en de short-stay te exploiteren. Het is een onafhankelijke stichting waar iedereen in de buurt in kan participeren.