energiebespaarteam

De Energietafel Houten wil als platform van samenwerkende initiatieven de krachten bundelen om de energietransitie in Houten versnellen. Ze willen een team van energievrijwilligers (ambassadeurs) gaan opzetten, die Houtenaren op weg helpen naar een energieneutrale woning middels advies, projecten en een wijkgerichte aanpak.

Over…

energiebespaarteam2

Het plan is er op gericht dat een groep van 15 energie-enthousiastelingen worden opgeleid tot actieve energievrijwilligers worden. Het idee is dat deze vrijwilligers op hun beurt andere bewoners van Houten gaan enthousiasmeren en adviseren. Om dit mogelijk te maken stelt de Energietafel het volgende plan voor:

- Werven van vrijwilligers

- 4 x een informatieavond voor nieuwe energie-enthousiastelingen in de periode jan-juni.

- Deelname aan trainingen voor energie-vrijwilligers van U-thuis en Energie-U in de regio Utrecht.

- Bij een voldoende grote groep kunnen deze trainingen op maat ook in Houten plaats vinden.

 

Voor dit plan vraagt de Energietafel een bijdragen van het Duurzaamheidsfonds van €8.980,-

 

Initiatiefnemer

De Energietafel Houten is een platform van betrokken burgerinitiatieven en organisaties die gezamenlijk de energietransitie in Houten willen versnellen. Het is in voorjaar 2017 ontstaan. Organisaties die deelnemen zijn de Huurdersadviesraad, Opgewekt Houten, Groen Zonnig Houten, gemeente Houten, UWind, Do Challenge, Ecowijk Houten en De Hoeven Energie. 

Gedurende het traject waarin de positie van de energietafel meer is uitgekristaliseerd is het project geplaatst bij de stichting Energierijk Houten.

 

energierijkVoortgang

In de periode november 2018 - maart 2019 is een grote groep vrijwilligers bereikt, getraind en betrokken bij nieuwe - Houten-brede - energie- en duurzaamheidsactiviteiten. In totaal hebben meer dan 30 vrijwilligers aan verschillende trainingen deelgenomen. Denk hierbij aan energie-ambassadeur-, warmtecamera en CV-optimalisatietrainingen. Deze enthousiastelingen zijn sinds januari aan de slag gegaan met het maken van warmtescans in heel Houten, als energie-ambassadeur via het nieuwe EnergieBespaarCafé en ze helpen mensen op weg met het optimaliseren van hun CV. Ook hebben de vrijwilligers een succesvolle thema-avond Isolatie met ruim 100 bezoekers vanuit eigen kennis en ervaring kunnen invullen. Al deze activiteiten krijgen nu vorm binnen het nieuwe inwonersinitiatief EnergieRijk Houten, dat in december 2018 opgericht is om bewoners te informeren en ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. Zie voor meer informatie en verdere activiteiten energierijkhouten.nl.