In de omgeving van Houten wordt van oudsher veel fruit gekweekt. Met de uitbreiding van Houten sinds de jaren '70 zijn veel boomgaarden omgetoverd tot woonwijken. In de woonwijken zijn veel tuinen voor een groot deel betegeld. Er is dus weinig groen en dat is om verschillende redenen jammer: Ten eerste kan bij hevige regen een groene tuin water opslaan en opnemen. Bij een betegelde tuin leidt dit tot overbelasting van het riool. Ten tweede zijn groene tuinen goed voor de natuurlijke biodiversiteit, want er is meer ruimte voor planten en insecten. Ten slotte wordt 's zomers een versteende wijk veel heter, een groene tuin geeft verkoeling.


Om de bewoners van Houten te stimuleren hun tuin te vergroenen is het project "Van grijs naar groen" opgezet door de Stichting "De Natuur van vroeger nu" in samenwerking met de gemeente Houten (Operatie Steenbreek) en het Duurzaamheidsfonds Houten. 

 fruitbomen


In 2018 zijn er twee acties geweest, één in het voorjaar en één in het najaar. Daarbij is via verschillende kanalen een oproep gedaan aan bewoners om hun interesse kenbaar te maken in het aanschaffen van een boom. Fruitteler Anton Goes, nam vervolgens contact op om de wensen te inventariseren en te adviseren welke boomsoorten in welke situatie het meest geschikt zijn. Vervolgens zijn de bomen collectief ingekocht naar de mensen gebracht. In de voorjaarsronde zijn bij 20 particulieren 50 fruitbomen neergezet. In het najaar zijn er circa 45 adressen bijgekomen waar 130 fruitbomen zijn geplant. Dankzij dit grote succes heeft de gemeente Houten ook in 2019 nog tweemaal eenzelfde actie gefinancierd.