druppels

Besparing van jaarlijks 875.000 liter drinkwater. Dit is gerealiseerd door Passion for Cars en Uytenwaal catering door het opvangen en opslaan van regenwater in grote ondergrondse tanks om vervolgens dit regenwater te gebruiken voor interne processen in plaats van het schaarse drinkwater. Regenwater opvang gebeurt vaker maar alleen voor de tuin en/of het toilet. De bedrijven gaan verder en gebruiken het regenwater op de plek waar het meeste kraanwater nodig is.

Nieuw bedrijfspand

Uytewaal Catering en Passion For Cars Houten hebben een nieuw bedrijfspand gebouwd. In dit nieuwe gebouw laten zij zien dat door middel van microbiologische reiniging regenwater drinkbaar gemaakt kan worden. Het gebruik van regenwater als drinkbaar water heeft meerdere voordelen. Allereerst wordt het schaarse water efficiënter gebruikt. Ten tweede voorkomt men bij hevige regenval problemen met de afwatering, omdat het regenwater dat op de daken valt wordt opgevangen in een speciale tank. Voor de waterschappen kan dit betekenen dat ze straks minder verdund afval water krijgen aangeleverd. Dat kan per saldo positief uitpakken omdat het terugwinnen van grondstoffen uit geconcentreerd afvalwater gemakkelijker is dan uit sterk verdund afvalwater.

In tijden van extreme droogte kunnen de bedrijven putten uit het opgeslagen regenwater en hoeven zij geen gebruik te maken van het schaarse drinkwater.

 

De initiatiefnemers hebben 10.000 euro van DFHouten ontvangen als gift voor de uitvoering van dit project.

 

regenwater

Initiatiefnemers

André Uytewaal en Remco van den Brink zijn beiden enthousiaste ondernemers die opgegroeid zijn in de gemeente Houten. André: als lid van DO!Challenge willen wij zoveel mogelijk ondernemers inspireren om duurzaamheids- maatregelen te realiseren. De slogan is: “Van denken naar doen.” De ingezette duurzame koers zetten zij voort in hun nieuwe bedrijfspand. Remco: 'De extreme weersomstandigheden van de afgelopen tijd zijn voor mij persoonlijk aanleiding om in actie te komen, bewuster om te gaan met onze grondstoffen en dat wat we maken toekomstbestendig moet zijn. We maken gebruik van zonnepanelen, regenwater, warmtepompen, gerecyclede bouwmaterialen, led verlichting, gaan op elektriciteit koken, beperken verpakkingsmaterialen en scheiden ons afval. Met deze maatregelen zijn we klaar voor morgen!'

 

 

Interview met Marcel van den Brink (passion for cars) na afronding van het project

door Mirjam Tielen

 

Op bezoek bij Passion for Cars Houten tref ik behalve een imposante en supermoderne stalling voor old- en youngtimers en sportauto’s, een bijzondere ondernemer met een passie voor duurzaamheid. Marcel van den Brink wilde het gloednieuwe bedrijfspand samen met Uytewaal Catering zo verantwoord mogelijk bouwen en inrichten, zodat het bedrijfsgebouw klaar is voor de toekomst.

drinkwater1Zijn broer Remco van den Brink is eigenaar van Passion for Cars Houten en Marcel begeleidde het ontwerp en de bouw van hun nieuwe pand. Hij verdiepte zich in de toe te passen bouwmaterialen, de isolatiemaatregelen, een groenere omgeving, installaties enz. Zo werd bijvoorbeeld besloten om geen gas- en wateraansluiting aan te brengen. Geen wateraansluiting!? Marcel legt uit: “De waterproblematiek groeit; we zien steeds vaker periodes met een tekort aan drinkwater. Boeren mogen dan niet meer beregenen en aan particulieren wordt gevraagd zuinig om te gaan met drinkwater. Deze droge periodes worden afgewisseld met hevige stortbuien en dan kan de bodem de hoeveelheid water niet zo snel aan en verdwijnt het kostbare water in het riool. Eeuwig zonde!”

De broers bezochten allerlei bouwbeurzen en kwamen zo een systeem op het spoor waarbij grote, betonnen opslagtanks in de grond worden aangebracht waar het regenwater vanaf het dak naar toe wordt gevoerd. Voor een bedrijf dat veel water gebruikt is het oppompen en gebruiken van dit regenwater al besparend voor allerlei processen waar niet per se drinkwater voor nodig is. Maar de broers wilden meer en kwamen in contact met ‘Mijn Waterfabriek’, de leverancier van het filtersysteem dat het opgepompte regenwater in vijf stappen 100% microbiologisch reinigt zodat er drinkbaar water ontstaat.

drinkwater 3Het regenwater filtersysteem hebben ze samen met Uytewaal Catering gerealiseerd. Beide bedrijven gaan gebruikmaken van het systeem dat met drie ondergrondse opslagtanks van elk 20.000 liter de bedrijven lange tijd van drinkbaar water kan voorzien. De waterkwaliteit wordt gedurende een half jaar door een onafhankelijk keuringsinstituut gemonitord en de eerste testresultaten zijn zeer positief. Marcel verwacht dat het water binnenkort daadwerkelijk als drinkwater wordt geoormerkt. In de tussentijd drinken ze het zelf al en ook ik drink koffie met het water dat uit de opslagtanks via het filtersysteem komt. Beide bedrijven hopen met dit systeem dat als een pilot werkt, andere bedrijven te inspireren om ook zo’n drinkwaterproject te beginnen.

drinkwater 5Het waterproject was een van de Groene Keus projecten van het Duurzaamheidsfonds Houten in 2018. Marcel: “We zagen de aankondiging pas 1 week voor sluitingstijd, maar na een informerend telefoontje ben ik hard aan de slag gegaan om alsnog op tijd een aanvraag in te dienen. En dan is het toch prachtig als het gehonoreerd wordt. De € 10.000,- die we voor ons project kregen, gaf ons net dát zetje in de rug om de plannen ook echt uit te voeren. We zijn nu een voorbeeld voor andere bedrijven die ook aan de slag willen met omzetten van opgevangen regenwater naar drinkbaar water.”