Ontwikkelen van een fysieke en sociaal duurzame buurttuin als verbinding tussen bestaande wijk de Tuinen en de nieuwbouwwijk de Kiem van Houten. Een bloemrijke, biodiverse bijen- en vlinderrijke tuin van waaruit bewoners zich met elkaar kunnen verbinden.

 

De tuin der tuinen

De verstening van dit gebied (al jaren een groot maisveld) is een feit. Om de verstening tegen te gaan en groen de ruimte te geven, hebben initiatiefnemers de Gemeente Houten en Jansen Bouwontwikkeling voorgesteld samen een buurttuin te ontwikkelen. De tuin staat inmiddels ingetekend in het projectplan.

De tuin wordt ingericht met planten die goed zijn voor bijen en vlinders en er is door de initiatiefnemers een voorstel gedaan voor de afwatering. Omdat dit gebied straks geheel bebouwd zal zijn is het belangrijk om hierin een wijze keuze te maken.

Groen heeft een grotere bufferende werking voor water (dus minder overstroming en beter resistentie in tijden van droogte). Daarnaast zorgt het voor een aangenamer verblijfsklimaat (onder bomen kan het wel tot enkele graden koeler zijn).

De aanplant van bloemen en kruiden, het plaatsen van insectenhotel en het creëren van groen zorgt ervoor dat diverse dieren als vogels, kleine zoogdieren en met name insecten als bijen en vlinders hier hun voedsel en onderdak kunnen vinden.

De initiatiefnemers vragen 4.000 euro van DFHouten voor dit initiatief.

 

Tuin der Tuinen in beeld

 

Initiatiefnemer

De Tuin der Tuinen is een initiatief van en door bewoners van de Narcissentuin.