tuinpoort  (2)

Buurtbewoners in de wijk de poorten hebben zelf een tuin aangelegd. De Poort-tuin heeft tot doel de wijk nog aantrekkelijker en duurzamer te maken en tegelijkertijd de sociale cohesie tussen oorspronkelijke bewoners en nieuwe (startende) bewoners te stimuleren.

De Poort-tuin heeft een sociale en een educatieve functie voor de bewoners van de Poorten. In deze tuin kunnen mensen elkaar ontmoeten en dingen leren over de buurt, over de natuur en over de herkomst van ons voedsel. Daarnaast dient de tuin ook jong en oud te verbinden. Het initiatief is volledig gebaseerd op vrijwillige inzet en bijdragen. De bewoners hebben zelf de tuin aangelegd, een kleine financiële bijdrage gedaan en daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van ingezameld materiaal van de buurtbewoners zelf.

De gemeente heeft adoptie van de tuin door de bewoners mogelijk gemaakt. DFHouten steunt het project financieel waardoor de eigen financiële bijdrage van de bewoners beperkt is gebleven.