varsity 1

Al 136 jaar wordt er door studenten het grootste en oudste studentensportevenement van Nederland georganiseerd. De 'Varsity' is een landelijke roeiwedstrijd die ieder jaar verder groeit. Afgelopen jaar liepen er circa 8000 roeiers en bezoekers op het terrein. Sinds lange tijd vindt deze wedstrijd plaats op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten (Kanaaldijk Zuid, Schalkwijk). Ook zondag 5 april 2020 worden een braakliggend stuk land, en een leeg kanaal, weer omgetoverd tot het decor van de 137ste editie van de belangrijkste roeiwedstrijd van Nederland. De organisatie is in de jaren hiervoor al bezig geweest met het terugdringen van plastic verbruik, door watertappunten te realiseren. Maar zij willen verder verduurzamen en streven er dit jaar naar de elektriciteitsvoorziening te vergroenen. 

roei3Uitwerking

De ruim 8.000 bezoekers kunnen genieten van de zomerse temperaturen én stromend drinkwater! Maar er is ook elektriciteit nodig om de varsity goed te laten draaien. In de voorgaande jaren werd de stroom opgewekt met generatoren. Deze draaien op diesel en stoten CO2 uit en vervuilen de lucht met fijn stof. Voor 2020 wil de Varsity gebruik maken van groene accupakketten op het terrein. Deze accupakketten zitten vol met groene stroom die deels opgewekt wordt door de zonnepaneel-zonnebloem die op het accupakket gemonteerd staat. 

Omdat gesleept moet worden met grote accu’s zou het eigenlijk nog beter, en op den duur goedkoper, zijn om de stroom uit het vaste elektriciteitsnet te halen. De groene accupakketten vormen een tussenstap in een groter traject waarbij de ''Varsity'' er alles aan doet om vanaf 2021 een vast stroompunt op het terrein te hebben. De Varsity wil daarbij samenwerken met de gemeente Houten, de netbeheerder en een energieleverancier. Deze investering voor een vast krachtstroompunt is groot maar zorgt er wel voor dat tijdens de organisatie van de volgende ''Varsity'' roeiwedstrijden er altijd gebruik kan worden gemaakt van groene stroom, misschien wel afkomstig van Houtense windmolens langs het kanaal.

De initiatiefnemer vraagt 2.500 euro als garantiestelling van DFHouten, voor de verwachte meerkosten van de zonnestroom op de Varsity in 2020.


roei2Initiatiefnemer

De Varsity is in handen van de Koninklijke Nederlandse Studenten Roeibond (K.N.S.R.B.) en wordt georganiseerd door een commissie van Utrechtse studenten. Door in samenwerking met de Gemeente Houten en het Duurzaamheidsfonds na te denken over groene energievoorziening op het terrein, stimuleren de K.N.S.R.B. en de ''Varsity'' de ontwikkeling van duurzame energievoorziening. Graag nodigen we alle Houtenaren uit om op 5 april 2020 te komen kijken naar de roeiwedstrijd én de groene en verduurzaamde energievoorziening. De Varsity is te bekijken vanaf de zuidelijke oever van het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Houten en Culemborg.