GK2020 wormen 1

Openbare daltonschool de Plantage heeft in het kader van duurzaamheid de ambitie om samen met de leerlingen, ouders en buurtbewoners wormenhotels te plaatsen op het schoolplein en in het park. De school vraagt aan het Duurzaamheidsfonds Houten een financiële bijdrage te leveren om samen met de Krachtfabriek zelf wormenhotels te gaan ontwerpen. Zo leren wij de kinderen op school hoe zo’n wormenhotel werkt, helpen de kinderen en leerkrachten mee aan duurzaamheid en kunnen we de compost gebruiken voor de planten. Iedereen wint bij een wormenhotel; de kinderen leren op een actieve manier over duurzaamheid, de mensen in de buurt worden betrokken en maken dat deze leuker (inclusiever) wordt, de gemeente die minder afval hoeft te verwerken, de dieren en planten die betere voeding krijgen en natuurlijk de wormen die het hele jaar verwend worden in een fijn hotel!

Het project is gestopt. Na alle coronamaatregelen, is er te weinig tijd om het project verder te brengen.

Hier is een filmpje van het initiatief te zien..

 

GK2020 wormen 2Uitwerking

Een wormenhotel is een kast waar de school en buurtbewoners hun groente, fruit- en etensresten in composteren met behulp van (tijger)wormen. De wormen maken compost van groente- en fruitafval. Compost dat goed te gebruiken is voor bloemen en planten in de tuin of op het balkon. Zo’n ‘hotel’ is een plaatselijk idee om GFE-resten te scheiden. De bedoeling is om eerst in de buurt van openbare daltonschool de Plantage een aantal wormenhotels te plaatsen.

Eigen buurtcompost maken is niet alleen duurzaam, de wormenhotels zijn zo ontworpen dat ze bijdragen aan een groener straatbeeld en makkelijk in gebruik zijn.

Door eerst wormenhotels te plaatsen op het schoolplein van de Plantage en in het park Schoneveld kan er gekeken worden of er straks breder draagvlak is voor dit initiatief. Op deze manier hopen wij natuurlijk dat er op meer plekken in Houten wormenhotels worden geplaatst, zodat de hotels voor meer compost voor de huishoudens in de gemeente Houten kunnen zorgen. We vragen een bijdrage van €4.000,-

 

GK2020 wormen 3Initiatiefnemers

Openbare daltonschool de Plantage heeft in het kader van duurzaamheid de ambitie om samen met de leerlingen, ouders en buurtbewoners wormenhotels plaatsen op het schoolplein en in het park. Als jongeren op deze manier betrokken worden bij duurzaamheid op school, nemen ze dit mee in hun verdere ontwikkeling.