bso2In de periode januari-februari 2022 verzorgden twee vrijwilligers van EnergieRijk Houten zes workshops van een uur voor de buitenschoolse opvang bij Kids Lodge. De kinderen zelf hebben zelf kunnen kiezen voor deze workshop. Via de kinderen worden ook de ouders bereikt doordat de kinderen thuisopdrachten krijgen. Ze kunnen met hun ouders en broers/ussen zelf dingen uitzoeken op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Het lesprogramma is zo opgezet dat het ook door andere vrijwilligers bij andere BSO’s uitgevoerd kan worden.

De vrijwilligers ontwikkelden een gevarieerd lesprogramma waarin de lessen afwisselend bestaan uit theorie, demo’s, practicum opdrachten en huiswerkopdrachten. Eén demo is bijvoorbeeld het opwekken van mechanische energie met een stoommachine. Een andere is  het opwekken van elektrische energie met een fietsdynamo. Ook wordt de werking van een accu gedemonstreerd.

Zelf gingen de kinderen aan de slag met maken van een accu (zuil van Volta), het aantonen van warmtegeleiding en warmtestraling, het berekenen van het gasverbruik voor verwarming van het gebouw en het energieverbruik van diverse apparaten. Hiervoor konden zij meetapparaten gebruiken. De lessencyclus werd afgesloten met een knal. Figuurlijk in de zin van een examen waarvoor iedereen slaagde en een certificaat kreeg. Letterlijk met een knallend experiment waarbij ze een raket lanceerden met waterstof.

 

Alle deelnemers aan dit project (de vrijwilligers, de tien kinderen die deelnamen en de BSO) zijn enthousiast over de workshops. Lees hier een artikel over de workshops: Zie ook https://energierijkhouten.nl/les-in-energie-op-de-bso/  en https://www.houtensnieuws.nl/reader/68971#p=50 

bso1.jpgMet de bijdrage van het Duurzaamheidsfonds konden de materialen aangeschaft worden. Een deel van de materialen zijn herbruikbaar en komen na afloop van de lessen terug in de “practicum-kit” voor in een volgende lescyclus. 

 

Initiatiefnemers

Dit project is door Energierijk Houten aangevraagd en uitgevoerd door Ardy Noteboom en Niko Portegies.