techniekfabriek lessen (1)

Meewerken aan een mooiere planeet en een gezicht geven aan energietransitie. Een reis maken langs alternatieven voor de oude vervuilende energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen, naar hernieuwbare schone energiebronnen. Wie wil dat nou niet? We hebben de zonnecellen al op het dak staan en een windmolen gebouwd, maar wat kunnen kinderen daarmee doen? Ons doel is om kinderen te leren dat ze zelf een actieve, creatieve, positieve bijdrage  kunnen leveren aan duurzaamheid. .

 

 

 

 

 

 

Uitwerking

techniekfabriek lessen (3)

De TechniekFabriek is voornemens om voor 250 kinderen uit groep 8 van Houtense basisscholen 2 lessen hernieuwbare energie geven. De kinderen gaan een elektrische auto op zonne energie bouwen in de eerste les die ombouwbaar is naar waterstof. Tijdens de tweede les gaan zij een windmolen maken die ook werkelijk elektriciteit opwekt. De uitvoering van de projecten is op de locatie van de TechniekFabriek. Dit wordt begeleid door een lesbrief ter voorbereiding op school. In een door ons aangeleverde map boordevol informatie, bereiden de kinderen, juffen en meesters zich voor. En als onze kinderen het kunnen maken staat niet veel een schonere toekomst voor onze planeet meer in de weg. 

Wij vragen € 6322,- aan het duurzaamheidsfonds voor de ontwikkeling van dit project.

 

techniekfabriek lessen (2)Initiatiefnemers

De TechniekFabriek