steenstapel2

In de Houtense Eco-stapel-steen-tuin kunnen mensen die geen idee hebben van hergebruik voor groenbeleving, kennismaken met de teelt en waarde van “vergeten groenten” zoals schorseneren. Doel van het project is ook om veel verschillende groepen te bereiken. Leerlingen van de Berg&Bosch school hebben tot voor kort in de tuin gewerkt. Ook een aantal spontane enthousiaste bezoekers hebben hun steentje bijgedragen en wellicht zal De KrachtFabriek ook een bijdrage doen.

Een groen ervaringsproject

In de Eco-stapel-steen-tuin aan de Kruisboog worden verschillende materialen, veelal steen, maar ook zand, grond en andere organische materialen hergebruikt. De overbodig gebleken bestrating en andere bruikbare bouwmaterialen zoals houten palen en vlonders worden aangeboden door hoveniers en inwoners uit Houten. De tuin fungeert als een voorbeeld functie, een ervaringsproject, en een kennismaking met het bouwen en natuurbeheer volgens de visie van Louis Le Roy, de grondlegger van de Ecokathedraal te Mildam Friesland.

 

Initiatiefnemer

Peter van Henten is de indiener van dit project. Peter geeft bezoekers van het informatiecentrum voorlichting over de ecokathedraal, vergeten groenten, de aanwezige insecten, vogels en bodemdieren. Bezoekers kunnen er hun overbodige stenen en andere materialen brengen, zodat deze hier een tweede leven krijgen.

 

Uitvoering van het project

Peter van Henten heeft een bijdrage van 1500 euro toegezegd gekregen, onder meer voor een omheining van de tuin, zodat de beplanting tegen vandalisme beschermd kan worden. Peter van Henten zal in het komende jaar alle scholen in Houten uitnodigen voor een rondleiding in de tuin.

 

Voortgang

De initiatiefnemer heeft besloten te stoppen met de stapel-steen-tuin. De toegezegde 1500 euro is niet uitggegeven en zal door DFHouten aan nieuwe projecten worden toegekend.