duurzaam ondernemen

Het project DO!Challenge heeft als doel om een ‘Duurzaam Ondernemen’ monitor voor alle Houtense ondernemers te ontwikkelen. Samen met 12 zorgvuldig geselecteerde Houtense ondernemers zal de monitor ontwikkeld en getest worden.

Door het gebruik van de monitor wordt het voor de ondernemers mogelijk om de doelstellingen van het begrip MVO/Duurzaamheid te formuleren en vast te leggen. De DO!monitor omvat door de integrale 4P benadering de volle breedte van het begrip Duurzaamheid; People (sociaal), Planet (ecologisch), Profit (financieel) en Passion (beleving).

 

Meten van voortgang en benchmark

Niet alleen de voortgang binnen een bedrijf kan met de Do!monitor gemeten worden, maar ook de bereikte resultaten tussen de deelnemende bedrijven onderling, in absolute en relatieve zin. Hoofddoel van het project is het onderling stimuleren van het ‘duurzaamheidsdenken’ bij Houtense ondernemers door samenwerking en het inzichtelijk maken van maatregelen en resultaten; de DO!Challenge. Hierdoor zullen ondernemers op positieve wijze geprikkeld en uitgedaagd worden om steeds betere prestaties op het gebied van duurzaamheid te leveren.

 

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer van dit project is het Economisch Platform Houten (EPH): een samenwerkingsverband van de 6 ondernemersverenigingen in Houten. Het EPH is van mening dat het ‘duurzaamheidsdenken’ bij ondernemers in Houten een nieuwe impuls nodig heeft. Bedrijven kunnen en moeten hierbij aanjager zijn. De DO!monitor is een instrument dat hierbij een stimulerende rol kan vervullen.

 

Uitvoering van het project

Het Economisch Platform Houten heeft een bijdrage van 10.000 euro van DFHouten gekregen voor het ontwikkelen van de DO!Monitor. Het geld is vooral bestemd voor de research en benodigde software. De ondernemersverenigingen dragen bij met bijvoorbeeld PR en communicatie. Daarnaast brengen de 12 Houtense ondernemers als initiatiefnemers een eigen bijdrage in tijdens het ontwikkeltraject. Zelf draagt het EPH bij in advies van adviseurs en de coördinatie van het project.

 

Voortgang

DOCh kickoff

In de zomer van 2015 zijn 12 Houtense ondernemers gestart met de DO!Challenge. Tijdens de eerste bijeenkomst van de DO!Challenge-groep vlogen de tips en suggesties om te verduurzamen over tafel. De deelnemers vormen een doorsnee van de leden van de ondernemersverenigingen: variërend van een zelfstandig cateraar tot een installatiebedrijf, een producent van elektrische apparatuur tot de gemeente, want die doet ook mee met de eigen interne organisatie. Het ene bedrijf zet studenten in om milieugegevens boven tafel te halen, een tweede weet alles van duurzaam transport en weer een ander heeft oog voor zuivere communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want wie zegt duurzaam te werken maar de zaken nog niet goed op orde heeft, wordt al gauw ‘greenwashing!’ verweten.

De bedrijven zijn blij met de integrale monitor die Stichting Stimular voor dit project aanbiedt; “Het invoeren van de basisgegevens kost tijd, maar daarna kun je goed onderbouwd je ambities voor komend jaar bepalen. Hoeveel % CO2 gaan we besparen? Hoeveel % klanttevredenheid verhogen? En daarin leggen we de lat met elkaar natuurlijk hoog, daarvoor is het een challenge! Vervolgens heb je in één oogopslag in beeld hoe je vooruitgaat en hoe de bedrijven het ten opzichte van elkaar doen.“

Op de Houtense Ondernemersdag in oktober 2015 hebben de DO!Challengers een eerste presentatie gehouden, om ook andere bedrijven te motiveren aan te haken bij dit traject. Eind 2016 is het project afgesloten. Klik hier voor een verslag van het project. Daarnaast is er ook een website gemaakt waarin de bedrijven hun verhaal vertellen: www.DO-challenge.nl