meerpaal 2

Het project Zonnig Meerpaal heeft als doel op het dak van het nieuwe multifunctionele clubhuis MFA Meerpaal 50 zonnepanelen te plaatsen waardoor de energiekosten van het complex omlaag kunnen.

Panelen op sportcomplex de Meerpaal

Op de Meerpaal gebruikt Hockey Club Houten al energiezuinige LED lampen. Naast de sportvelden staan de drie windmolens van Windpark Houten. Het beeld van energiezuinig wil HC Houten verder uitbreiden naar zonnecellen op het dak van het clubhuis om zo een steentje bij te dragen aan duurzamer energiegebruik. Houten Dragons heeft zich als medegebruiker van het complex met veel enthousiasme aangesloten bij het project.

Door het project samen uit te voeren met al haar leden hopen de sportclubs HC Houten en Houten Dragons de bewustwording bij hun leden en bezoekers van het complex te verhogen. De opbrengst van het project komt volledig ten goede aan de huurders van het clubhuis Meerpaal en daarmee dus ook aan de leden van de sportclubs. De panelen leveren een besparing op van circa 6.000 kg CO2 uitstoot per jaar. Het rendement op de investering bedraagt 6.7%. De verwachte terugverdientijd van het project is circa 9 jaar.

HC Houten en Houten Dragons zullen haar leden betrekken bij het project door een deel van de contributie te reserveren voor de benodigde investering. Om duidelijk te maken dat er gebruik gemaakt wordt van zonne-energie zal een speciaal display in het clubhuis worden geïnstalleerd met een live weergave van de opgewekte energie en de gerelateerde CO2 besparing. in of bij het clubhuis duidelijk.

 

Initiatiefnemer

HC Houten is de Hockey vereniging van Houten. Houten Dragons is de Honk- en Softbal vereniging van Houten. Zij zijn de grootste gebruikers van de sportvelden op de Meerpaal aan het Amsterdam Rijnkanaal, vlakbij de drie Windmolens in Houten.

 

Uitvoering van het project

De praktijk was iets weerbarstiger dan verwacht. Het clubhuis en de verlichting van de sportvelden zitten samen op één elektriciteitsaansluiting. Daardoor betalen zij per kWh elektriciteit minder energiebelasting dan waar bij aanvraag van het project vanuit was gegaan. Daarmee leek het project financieel niet uit te kunnen. In overleg met DF Houten is de lening omgezet in een (lagere) eenmalige gift, waarmee het project wel financieel rendabel werd.

In juli 2015 zijn uiteindelijk 47 panelen geplaatst.

 

Mei 2016: 

meerpaal opbrengst

De maand mei was een prachtige maand met veel zon, met name in het begin van de maand. Als gevolg hiervan hebben de 46 zonnepanelen op het dak van de Meerpaal maar liefst 1.528 KWH aan elektriciteit opgewekt. Dit is een maandrecord sinds de ingebruikname in juli 2015. In totaal is nu ruim 8.400 KWH aan elektriciteit opgewekt hetgeen een besparing van 3.300 kg CO2 betekent! Deze maand werd op 5 mei ook de hoogste dagproductie ooit gemeten.