powerplantOp kunstzinnige wijze worden burgers bewust gemaakt van hun energiegebruik. Daarnaast vergroot de Powerplant de aantrekkelijkheid van het Onderdoor en het Rond.

De Powerplant

Powerplant Het Rond 1

De Powerplant koppelt de eigen lichamelijke inspanning aan energiegebruik in huis. Hoe lang moet je fietsen om een liter water aan de kook te brengen of een uur televisie te kijken? En hoe verhoudt zich dat tot de opbrengst van een zonnepaneel of windmolen?  
De Powerplant levert tevens een bijdrage aan het levendiger maken van Het Rond en omgeving. Voor het kunstwerk zal ook gebruik gemaakt worden van zonneā€energie, waardoor er ook als er niemand met de Powerplant bezig is het kunstwerk leeft. Voor de aandrijving wordt gedacht aan een soort van ‘fietsaandrijving’ waardoor extra nadruk wordt gelegd op het imago van Houten als fietsstad. Het idee is dat fietsen nooit verveelt, zeker als je er een beloning voor krijgt. Het is bewezen dat het leveren van een prestatie in een spel aantrekkelijk is. Daarom geeft de Powerplant feedback van de gedane inspanning en combineert dat met een wedstrijd element. Deze kan echter continu variëren doordat dit softwarematig te wijzigen is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te fietsen voor een speciale kerstactie die gekoppeld wordt aan een actie van de winkeliers van het centrum .

De initiatiefnemers vragen voor de Powerplant een bijdrage van 10.000 euro van DFHouten.

 

Powerplant Het Rond 2Initiatiefnemer

De PowerPlant is een initiatief van de stichting Kunstzinnig Energiepark (KEP) en onderdeel van het kunstproject van Go APE! – Art Park of Energy. Het combineren van duurzaamheid & gezondheid en daarmee de bewustwording over energiegebruik en gezond stimuleren is het doel van Go APE!. Kunstinstallaties maken die door beweging (spierkracht) energie opwekken. Beweging levert energie. Go APE! = beweging, energie, kunst, ....