IMG 3317

Het laten groeien van wilde bloemen is goed voor de biodiversiteit. Meer verschillende planten trekken ook bijen en vlinders aan.

 Wilde bloemen langs de rondweg

De akkers in en om Houten worden wel steeds groener, maar niet duurzamer. De diversiteit aan bermbloemen en planten neemt drastisch af, zelfs een boterbloem die bij de aanleg van de rondweg flink aanwezig was is helemaal verdwenen. Een bijenvolk kan niet leven als zij weken niets te eten hebben en ineens alles van één soort aangeboden krijgen bijvoorbeeld van de fruitbloei. Daardoor sterven hele bijenvolken. Het huidige maaibeleid voor de Houtense bermen is het zogenaamde ‘klepelen’. Daarbij blijft het gras liggen waardoor enkel planten als de brandnetel, gras en riet kunnen overleven. Om dit tij te keren worden op diverse plaatsen in Houten stroken met wilde bloemen ingezaaid. Hierdoor zal de biodiversiteit enorm toenemen wat ten goede komt aan het insectenleven. Een goed voorbeeld is te vinden op de Honeyhighway.

bloemen3

Het plan is om op 22 plaatsen aan de binnenzijde van de rondwegwal stukken van 50 bij 4 meter in te zaaien met wilde bloemen. Daarnaast wordt ook een strook van 200 bij 8 meter ingezaaid op het luchtballon oplaatveld. In de wintermaanden zal de grond klaargemaakt worden voor de wilde bloemen en in juni zullen dan de eerste bloemen boven komen.

 

Ronald vraagt een bijdrage van 5.350 euro aan DFHouten om dit project mogelijk te maken. Zelf zal hij vrijwillig het gehele project begeleiden en ervoor zorgen dat ook de jaren erop de wilde bloemen boven komen. Daarnaast zal Ronald met zijn collega imkers voorlichting geven aan belangstellenden bij de imkerij.


bloemen2Initiatiefnemer

Ronald Verbeek is imker in zijn vrije tijd. Hij ziet met lede ogen aan hoe steeds meer natuur wordt ingenomen door gras, waar niet zoveel aan te beleven is. Naast de passie voor de wildere en betere natuur en bijen is hij ook vrijwilliger bij de TechniekFabriek waar hij kinderen met autisme kennis en vaardigheden bijbrengt, wat de kinderen veel plezier en voldoening geeft en ze heerlijk op hun kracht kunnen komen. Zie ook hier een intervieuw met Ronald.

 

Uitvoering van het project

Ronald is actief geweest in het zoeken naar extra sponsors waardoor het project uiteindelijk ruim twee keer zo groot is geworden dan oorspronkelijk. In het voorjaar van 2017 zijn de bloemen op alle plaatsen ingezaaid. Helaas heeft het weer niet meegewerkt. Daardoor zijn de 1-jarige zaden uit het zaadmengsel slechts deels opgekomen, waardoor de verwachtte bloemenzee in het 1e jaar wat tegenviel. Maar Ronald verwacht in 2018 dat de meerjarige bloemen waar het eigenlijk om gaat gewoon zullen opkomen.