ecowijk1Het realiseren van een buurthuis in de Ecowijk Houten. De bouw en inrichting hiervan worden op duurzame wijze uitgevoerd. Het buurthuis zal benut worden om de duurzame opzet van de wijk te laten zien. Naast het gebruik van duurzame materialen zijn er ook innovatieve elementen voorzien zoals de toepassing van geïntegreerde zonnepanelen in de kas die onderdeel uitmaakt van het buurthuis, en de toepassing van infraroodpanelen in plaats van verwarming via gas.

Duurzaam Buurthuis

ecowijk2In de Ecowijk zijn naast de duurzame doelstellingen rondom energie, watergebruik, groen en materiaalgebruik ook sociale thema’s zoals betrokkenheid, ontmoetingen en participatie van groot belang voor de wijk. Het buurthuis speelt hierbij een belangrijke rol Het buurthuis zal benut worden om de duurzame opzet van de wijk te laten zien. Het is daarom van grote meerwaarde om het buurthuis zelf ook zo duurzaam mogelijk in te richten.
Uitgangspunt is om ook een kas te bouwen aan het buurthuis om te zorgen voor een grotere ruimte voor presentaties en bijeenkomsten. De kas zorgt ook voor meer lichtinval in het buurthuis en vangt daarmee op natuurlijk wijze warmte op waardoor energiekosten voor verwarming lager kunnen blijven. De kas wordt gebouwd van tweedehands materialen om geen gebruik te maken van nieuwe grondstoffen. Daarbij zal gekeken worden om in het glas van de kas gebruik te maken van geïntegreerde transparante zonnepanelen. Deze nieuwe techniek zorgt voor de opwekking van de stroom die gebruikt zal worden in het buurthuis terwijl de activiteiten eronder kunnen plaats vinden. Het buurthuis wordt gasloos aangelegd, hierdoor moet er gezorgd worden voor een alternatief verwarmingssysteem. Aangezien het buurthuis zeer goed geïsoleerd wordt zijn infrarood panelen een efficiënte en duurzame optie.

Vereniging Ecowijk Houten heeft een bijdrage van 8000 euro van DFHouten gekregen voor een bijdrage aan de infrarood panelen en de kas met geïntegreerde zonnepanelen.


ecowijk3Initiatiefnemers

In 2009 ontstond vanuit Transition Town Houten het idee om een ecologische woonwijk te realiseren in Houten: De wijk ligt net voorbij de Koppeling in Houten-zuid in de wijk ‘Het Hout’ en is ontwikkeld in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De Vereniging Ecowijk Houten realiseert deze ecowijk voor haar leden. Zo mogelijk wil de vereniging in de toekomst ook de opzet voor andere ecowijken in Houten ondersteunen. De vereniging bestaat uit 36 leden (1 lid per woning).

 

 

Lees hier het eindverslag.