afvalscheidingDoelstelling

De basisscholen De Triangel en Ridderspoor willen graag hun afval gaan scheiden. En hebben geld nodig voor de aanschaf van afvalbakken.

fred kloet 1338768 unsplashDoel van dit initiatief is om duurzaam ondernemen in Houten te versterken en het bereik te vergroten. Het initiatief betreft de realisatie van een platform voor duurzaam ondernemen in Houten als onderdeel van een platform voor de Kromme Rijnstreek.

co2 meter

De Hoeven Energie heeft vier meters aangeschaft voor het meten van de luchtkwaliteit in huis. Deze meters worden in eerste instantie uitgeleend aan bewoners van de wijk De Hoeve en vervolgens ook aan andere Houtenaren.

In de omgeving van Houten wordt van oudsher veel fruit gekweekt. Met de uitbreiding van Houten sinds de jaren '70 zijn veel boomgaarden omgetoverd tot woonwijken. In de woonwijken zijn veel tuinen voor een groot deel betegeld. Er is dus weinig groen en dat is om verschillende redenen jammer: Ten eerste kan bij hevige regen een groene tuin water opslaan en opnemen. Bij een betegelde tuin leidt dit tot overbelasting van het riool. Ten tweede zijn groene tuinen goed voor de natuurlijke biodiversiteit, want er is meer ruimte voor planten en insecten. Ten slotte wordt 's zomers een versteende wijk veel heter, een groene tuin geeft verkoeling.

verdubbelaar

De probleemstelling van de Verdubbelaar is: “Hoe kunnen we borgen en zekerstellen dat de ondernemer vasthoudt aan zijn principes wat betreft duurzaam ondernemen en dat de ondernemer blijft volhouden met het werken aan zijn doelstellingen?” Doelstelling van het experimentele project is om methoden te ontwikkelen en onderzoeken om de groei van duurzaam ondernemen in Houten zeker te stellen. Iedere ondernemer die meedoet committeert zich om een bijdrage aan duurzaam ondernemen te leveren én deze zorgt zelf voor twee nieuwe ondernemers die dezelfde verplichting aangaan. 2x2=4x2=8x2=16 etc.

energievoorbeeldwoning   tekst   jpg

Het project database energiebespaaradviezen is inmiddels EnergieVoorbeeldWoningen gaan heten en is op die naam ook te vinden op de website van EnergieRijk Houten, de organisatie die het project uitvoert.

In het kort komt het project erop neer dat 40 eigenaren van voorbeeldwoningen die representatief zijn voor veel meer van dat typewoningen, zich hebben aangemeld om hun woning energetisch te laten analyseren. Er wordt een rapportage met energieadviezen gemaakt en de uitkomsten kunnen gebruikt worden door alle andere eigenaren van dat type woning.

Het project heeft een langere looptijd dan in eerste instantie gepland. Inmiddels staan de voorbeeldwoningen aangegeven op een kaart (https://energierijkhouten.nl/projecten/energievoorbeeldwoningen) en de woningen waarvan het rapport al is in te zien zijn oranje gekleurd.

 

rk2

De verouderde, energieverslindende gasontbrandingslampen in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Houten zijn vervangen door duurzame Ledverlichting, waardoor het electriciteitsverbruik met 90% is verminderd.

De Groene Kerkwerkgroep is bijna twee jaar bezig geweest met het realiseren van deze vervanging.

energy challenge

Met Energy Challenges gaan leerlingenteams een energiebesparings-campagne opstellen en zelf uitvoeren. Het daagt scholieren uit om slim met energie om te gaan – op school én thuis. De campagne richt zich op kennis, gedrag en (kleine) technische maatregelen, waarmee de leerlingen zoveel mogelijk mensen bij het project betrekken.

deksellekker

Doel van het project ​is om een​ ​‘gezonde’​ ​en​ ​duurzame​ ​kantine​ ​op​ ​te​ ​zetten​ in​ de VSO Berg en Bosch school en​ ​catering​ ​van verse​ ​lokale​ ​producten​ ​te​ ​leveren​ ​binnen​ ​de​ ​gemeente​ ​Houten. Dit gebeurt samen met leerlingen en deelnemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deksels Lekker legt in haar project de verbinding tussen ecologische en sociale verduurzaming.

 

Dochters en zonen4Een theatervoorstelling DOCHTERS & ZONEN realiseren waarbij de makers (jongeren) en het publiek aan het denken worden gezet over de toekomst van Houten, van de wereld, en het belang van duurzaamheid daarin. Van woensdag 12 december tot en met vrijdag 21 december 2018 presenteert stichting Aan de Slinger de interdisciplinaire amateurkunst productie DOCHTERS & ZONEN. Deze voorstelling wordt bedacht en uitgevoerd door jongeren (14 – 21 jaar) uit Houten, zowel wat betreft spel, decor, muziek en dans.

Het project heeft onder invloed van de coronamaatregelen een andere vorm gekregen. Uiteindelijk is er een film van gemaakt die een aantal malen is vertoond in hetTheater aan de Slinger.