3dprinter

De digitale maakplaatsen schieten wereldwijd als paddenstoelen uit de grond. Technieken als 3D printen, lasersnijden en frezen zijn steeds goedkoper en laagdrempeliger beschikbaar, waardoor we steeds eenvoudiger, sneller en goedkoper lokaal kunnen produceren en minder afhankelijk zijn van transport van producten uit bijvoorbeeld China. Met dit project willen we niet alleen Houten serieus mee laten doen in deze nieuwe ontwikkelingen, maar ook een grote stap zetten om te komen tot een lokaal gesloten keten van grondstof – product – grondstof.

wapenschalkwijkOp het terrein van “het Wapen van Schalkwijk” is in 2016 een Pannenkoekenhuis en boerderijwinkel met streekproducten geopend dat energieneutraal wordt geëxploiteerd door het winnen van bodemwarmte.

sollyschuinMet het educatieve Solly systeem komen kinderen al op jonge leeftijd in contact met de wereld van duurzame energie. Samen met Solly en zijn vriendjes ervaren kinderen hoe het is om zelf energie op te wekken en leren ze over de mogelijkheden van duurzame energie. Door op een actieve en speelse manier te ontdekken, onderzoeken en ontwerpen worden de kinderen gemotiveerd hun bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Zo werkt Solly samen met de kinderen aan een nieuwe, groene generatie. Groen Zonnig Houten en Het Solly Systeem BV willen het educatief pakket Solly introduceren op alle basisscholen in Houten.

dkf2De KrachtFabriek (DKF) wil in fietsstad Houten met een elektrische bakfiets + aanhanger haar spullen en materialen gaan vervoeren. Elektrisch fietstransport is schoner, goedkoper en gezonder dan ritjes met de auto. De inspirators van DKF willen de bakfiets gaan delen met de netwerkpartners zoals andere burgerinitiatieven, service clubs, welzijnsorganisaties, bedrijven en gemeente.

evenement2In het kader van de moderniseren van de verlichting t.b.v. culturele producties in Houten is het wenselijk om over te schakelen van traditionele (dure) halogeen verlichting naar LED verlichting. Door de vervanging van stroomvretende halogeenlampen wordt het energieverbruik bij evenementen in Houten beperkt.

keuzeverwDoel van dit project is te komen tot een ruimtelijk ontwerp voor de molenzoom waarin brede verduurzaming als onlosmakelijk onderdeel is meegenomen. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is geen optelsom van op zichzelf staande ingrepen op het gebied van klimaat, energie, water, biodiversiteit, etc. Deze zijn altijd verbonden met andere aspecten als mobiliteit, wonen, werken, voorzieningen. Het thema gezondheid wordt hier als concreet uitgangspunt gebruikt voor een duurzamere integrale ruimtelijke ontwikkeling.

Kgk2015 NOPDe Natuur Ontdek Plek organiseerde op woensdagmiddag 13 januari 2016 een activiteit over zonne- en windenergie voor 22 kinderen in de basisschoolleeftijd.

hoeven team

De Hoeven Energie organiseerde drie avonden waarop bewoners kennis/informatie en inzicht krijgen over verduurzaming van hun huis en afspraken kunnen maken over gezamenlijke verbeteracties.

appelplukdagTijdens de appelplukdagen konden mensen hun eigen appels plukken uit de boomgaard en kreeg men informatie over duurzamer boeren.

local2localCoöperatie Local2local Krommerijnstreek U.A. is een initiatief gericht op de voedselmarkt in de regio Utrecht. Local2local richt zich op het verkorten van de voedselketen door de afstand tussen producenten en consumenten drastisch te verkorten. De aanleiding voor oprichting van de Local2Local coöperatie is de opening van Streektransferium De Linielanding langs de A27 (Eiland van Schalkwijk).