bijenkorf2

Plaatsing van 125 zonnepanelen op OBS de Bijenkorf.

Wat er aan vooraf ging

Om meer duurzame energie in Houten op te wekken is Wilko Kistemaker al enige tijd bezig met 'Groen zonnig Houten'. Hij informeert het Houtense publiek over zonnepanelen en faciliteert de plaatsing. Eind 2013 heeft Wilko het project ‘Groen Zonnige Scholen’ gestart. Hij wil zoveel mogelijk zonnepanelen op scholen plaatsen. Scholen zijn ideale centra voor duurzame energie: grote daken, er wordt veel energie gebruikt en daar komen kinderen en ouders samen. Het project is door DFHouten gehonoreerd met een gift van 5.000 euro.

 

125 zonnepanelen op OBS “de Bijenkorf”

In september 2014 zijn de eerste 125 panelen geplaatst op OBS 'de Bijenkorf'. Met het project wordt duurzame energie opgewekt en kan de stroomrekening van de school verlaagd worden. De school kreeg naast de lening van DFHouten ondersteuning van de stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) voor een opknapbeurt, zuinige verlichting en de zonnepanelen. Maar ook de leerlingen hebben hun steentje bijgedragen. Met een sponsorloop verzamelden zij geld voor de panelen. Daarnaast kunnen ouders en belangstellenden een zonnepaneel sponsoren met een gift. In de school is te zien hoeveel stroom de panelen hebben opgewekt. Hetty de Ridder, directeur van de Bijenkorf, onderstreept dat de zorg voor onze aarde, milieu, energiebesparing en omgaan met afval, onderwerpen zijn die regelmatig terugkeren in het onderwijs.

 

Groen zonnige scholen wil meer

De ambitie is om in 2020, 20 scholen in Houten van zonnepanelen te voorzien. Na de plaatsing van de 125 panelen op OBS de Bijenkorf oriënteren ook andere scholen zich op hun mogelijkheden. Volgens Annelies Smits, directeur, heeft de OOH verduurzaming benoemd als een belangrijke kernwaarde. “Wij willen kinderen bewust leren omgaan met alle schatten van de aarde. Zonne-energie past daar als duurzame energiebron prima bij. Het is belangrijk kinderen op jonge leeftijd bewust te maken van alternatieve bronnen”.